O vjernici, boj te se Allaha i budite s onima koji su iskreni

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 18. juni 2021.  gregorijanske godine, odnosno 08. zul kade 1442. hidžretske godine.

Allah dž.š. u svom 54. kur’anskom pozivu vjernicima kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“O vjernici, boj te se Allaha i budite s onima koji su iskreni.”

Navedeni ajet iako je objavljen zbog izostanka trojice ashaba sa bitke na Tebuku, njegov propis važi i dan danas, a on glasi: “O vjernici nemojte biti poput munafika- licemjera. Bojte se Allaha, radeći ono sa čim je On zadovoljan i kloneći se onoga sa čim On nije zadovoljan. Budite sa onima koji su iskreni u svojim djelima, riječima i stanjima.”

O vjernici, boj te se Allaha…

Draga braćo, kada kažemo da se bojimo Allaha, onda to podrazumijeva da se klonimo širka tj. pripisivanja druga Allaha dž.š. u šta spada i gatanje, nosanje hamajlije, zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha itd. Kada kažemo da se bojimo Allaha, onda to podrzumijeva da ćemo se kloniti svega što je grijeh i što je loše, pa čak i onoga što je  sumnjivo. Kada kažemo da se bojimo Allaha, onda to podrzumijeva da nećemo zabadati nos tamo gdje mu nije mjesto tj. klonit ćemo se onoga što nas se ne tiče.

Pa da li se mi zaista bojimo Allaha?

O vjernici… budite s onima koji su iskreni.

Ko su iskreni? Kako ih prepoznati? Koje su njihove osobine?

Odgovor na ova, ali i mnoga druga, nalazimo u časnom Kur’anu, pa tako Uzvišeni Allah opisujući iskrene kaže:

  1. “Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!” (Hudžurat, 15.)

 

  1. “…i siromašnim muhadžirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu, i Allaha i Poslanika Njegova pomognu–to su, zaista, pravi vjernici.” (Hašr, 8.)

 

 

  1. “Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovome svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci: ‘Hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili imaće u Gospodara svoga džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost – a Allah poznaje robove Svoje – oni koji budu govorili: Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo; zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju!; oni koji budu strpljivi, i istinoljubivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim satima noći za oprost molili.’” (Ali ‘Imran, 14-17.)

 

  1. “Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju i zekat daju, i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.” (El-Bekara, 177.)

 

Koliko je laž opasna najbolje ćemo vidjeti iz sljedeće predaje: „Jedan čovjek je došao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., i rekao: ‘Ja bih povjerovao u tebe, ali mnogo volim alkohol, blud, krađu i laž. Ljudi govore da ti sve to zabranjuješ, a ja nemam snage da sve odjednom napustim. Ako prihvatiš da napustim samo jedno od toga, povjerovat ću ti.’ Allahov Poslanik, s.a.v.s., mu reče: Ako je tako, onda napusti laž.Čovjek se složi i postade musliman. Malo zatim, kada mu je ponuđen alkohol, poče razmišljati: ‘Ako sada popijem alkohol, a Resulullah s.a.v.s., me upita jesam li pio i ja slažem, prekršit ću datu riječ. Ako pak kažem istinu kazniće me Šerijatom propisanom kaznom. Najbolje je da ne pijem nikako.’ Potom odluči da ostavi piće. Kada je htio da učini druge grijehe, poput bluda i krađe, razmislio bi na isti način i odustajao od grijeha. Nakon nekog vremena je došao kod Allahova Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: ‘Kako si lijepo učinio zabranivši mi laž. Zatvorile su mi se kapije svih grijeha.’ I tako je učinio tevbu i napustio sve grijehe.“

 

Braćo, ako smo iskreni, šta bismo mi odgovorili kada bi se sada ovdje pred nama pojavio Resulullah i upitao nas: Da li ideš u kladionicu? Da li piješ alkohol? Da li jedeš svinjetinu? Da li činiš blud? Da li slušaš roditelje? Da li pričaš sa svojim bratom i komšijom? Da li dolaziš u džamiju klanjati namaz? Gdje si izveo svoju septičku i gdje bacaš ostali otpad koji napraviš? Da li si onaj koji akciju podržava ili razbija?

 

Allah dž.š. kaže: “I reci: ‘Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem, a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći!’” (Isra’, 80.)

“Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me među one koji su dobri i učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći.” (Šu’ara, 83-84.) AMIN!!!