Da li kurbansko meso može biti nosilac virusa SARS Cov 2?

Piše: Prof. dr. Midhat Jašić

Pitanje je imalo smisla jer su prošle sedmice potvrđeni nalazi na nekim domaćim životinjama (mačke) da su zaražene Corona virusom, jer je to i prepoznata bolest kao zoonoza, još na početku epidemije. Ono što treba znati je da virus traži i troši energiju domaćina, a nakon klanja i umiranja životinje, energija živog metabolizma se prestaje stvarati, tako da prestaje mogućnost reprodukcije virusa.

Radi pojašnjenja, valja uzeti u obzir činjenicu, da virus u sebi nosi genetski materijal, u formi duge molekule RNA, kao u slučaju SARS-CoV-2 – virusnog genoma. Međutim, reprodukcija ovog virusnog genoma i stvaranje kćerskih novih virusnih čestica, moguće je samo kada se protein virusa uspješno veže na protein ACE2 receptora stanice domaćina ( zarazene zivitinje). Dovoljno je reći da priključivanje na ACE2 ‘port’ omogućava virusu da započne niz staničnih procesa koji na kraju proizvode mnogo novih virusa.

ACE2 je enzim koji može dati gostoprimstvo CORONA i nalazi se na membranama stanica u: plućima, arterijama, srcu, bubrezima i crijevima koje Corona najčešće napada.

Organele, u stanici koje su neophodne za stvaranje više novih virusa, trebaju energiju.Tako glavni izvor biokemijske energije je adenozin trifosfat (ATP) – univerzalna energetska valuta svih stanica.

Za proizvodnju virusa potreban je ATP, ali kad životinja umre, stanice prestaju stvarati ATP. Nestankom produkcije energije na domaćinu umiru i virusi.

Teoretski mogu da postoje rezidui virusa, ali nakon klanja smanjuju se mogućnosti njihove reprodukcije na minimum.

Za one koji brinu, SARS virus se uništi na 60 C, u trajanju od 15 minuta, a temperaure kuhanja, prženja, pečenja zasigurno ih uništavaju.

NEBOJTE SE HRANE, BOJITE SE ŽIVIH LJUDI KOJI PRENOSE VIRUSE I UŽIVAJTE U JELIMA OD KURBANSKOG MESA.