Članovi džematskog odbora džemata Vukovije Donje za period 2019-2022

  1. Nijaz Dukić (predsjednik)
  2. Ibro Dedić (blagajnik)
  3. Sulejman Poljaković
  4. Rijad Imamović
  5. Osman Herić
  6. Amir Husejnović
  7. Osman Mujkanović (pridruženi član)
  8. Enes Habibović (po službenoj dužnosti)