Svjetsko, a naše, Vukovijansko: Doktor Hasad Imamović!!!

Sve više pozitivnih priča dolazi iz naših Vukovija Donjih. Danas su Vukovije Donje ponosne na svog doktora Hasada Imamovića koji je uradio istraživanje na području općine Kalesija na temu “Prediktori indeksa radne sposobnosti među zaposlenim u javnom i industrijskom sektoru: komparativna studija”.

Istraživanje je uradio u javnim i privatnim ustanovama, te im održao predavanje na tu temu.


Njegov rad je odobren na prestižnom međunarodnom kongresu u Istanbulu, gdje je ovih dana predstavljen.

Radi se o kongresu: “4th International Occupational and Environmental Diseases Congress”, Istanbul, koji je trajao od 04.- 08. marta 2020.godine, gdje su učešće uzeli eminentni stručnjaci iz raznih oblasti medicine iz različitih zemalja svijeta (Turska, Holandija, Njemačka, Francuska, Bugarska…)

Doktor Hasad je bio jedini učesnik sa prostora bivše Jugoslavije. Što znači, svjetsko, a naše, Vukovijansko.

Ovom prilikom džemat Vukovije Donje čestita doktoru Hasadu, kao i njegovoj supruzi (iza uspješnog muškarca uvijek stoji uspješna žena), kao i njegovim roditeljima koji su rodili i odgojili ovaj naš ponos. Čestitamo doktore!!!