IZVJEŠTAJ O RADU DŽEMATSKOG ODBORA ZA PERIOD OD: 01.01.-31.12.2017. GODINE

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

 

Poštovane džematlije Esselamu alejkum!

Dužnost mi je da u ime džematskog odbora, džemata Vukovije Donje podnesem Vam izvještaj o radu džematskog odbora u periodu od: 01.01.-31.12.2017. godine, kao I finansijski izvještaj u navedenom periodu.

Prvo ćuVam iznijeti finansijski izvještaj blagajne, a zatim finansijski izvještaj sa naše kartice u Medžlisu Kalesija.

U protekloj godini u našem džematu urađeno je sledeće:

 1. Izgrađen je pomoćni objekat uz vakufsku kuću za potrebe skladištenja peleta, kosačica, alata i drugih potrepština za džemat.
 2. Prekrivena je vakufska kuća limenim crijepom, urađen je limeni potkov i novi oluci i lajsne .
 3. Kupljen je sav potreban materijal kako bi se napravila nova ograda oko vakufske kuće, koja je saobraćajnom nesrećom oštećena.
 4. Postavljena je nova kovana kapija, sa malom kapijicom na haremu Džamije (Donacija našeg džematlije).
 5. Kupljena su tri kamina na pelet za naša tri mekteba.
 6. Urađena je instalacija centralnog grijanja u kotlovnici centralnog mekteba, koja će biti pretvorena u kancelariju džemata.
 7. Prostrti su tepisi u mektebima Hodžić brdo i Zenuni.
 8. Okrečen je mekteb Zenuni.
 9. Kupili smo dva trimera kako bi olakšali košenje mezarja.
 10. Dobili smo od naših džematlija iz Švicarske samohodnu kosašicu, jedinstvenu na području Medžlisa.
 11. Čistili smo naša mezarja tokom cijele godine.
 12. Obilazili smo naše džematlije povodom različitih povoda, bolesti, odlaska na hadž I sl.
 13. Održane su mnoge manifestacije od kojih izdvajam:
 • Završni ispit mektebske djece, nagrade za osvojene rezultate na takmičenju, podjela bajramskih paketića.
 • Iftar u našem džematu u organizaciji Emaus- Doboj Istok.
 • Sehur u džematu za lejletu lkadr,
 • Učenje Ramazanske mukabele.
 • Imali smo Itikaf u našoj džamiji koji je bio ujedno i za sav Medžlis Kalesija.
 • Obilježavanje dana šehida i obilazak šehitluka,
 • Mevlud povodom godišnjice otvaranja džamije te podjela prigodnih zahvalnica ljudima koji su u određenom vremenskom periodu radili na izgradnji i što boljem uređenju i funkcionisanju našeg džemata.
 • Učenje hatme našim imamima,
 • Ikrar dova našim hadžijama,
 • Obilježavanje i podjela paketića djeciza hidžretsku novu godinu
 • Izlet za mektebsku djecu
 • Centralna manifestacija na nivou MIZ Kalesija -Mevlud povodom rođenja poslanika Muhammeda s.a.v.s.
 1. Redovno izmirivanje svih obaveza prema MIZ Kalesija,
 2. Organizovanja prikupljanje sredstava za organizaciju iftara izbjeglica iz Sirije u Turskoj.
 3. Organizovanje prikupljanja pomoći zu vidu hrane za braću iz Sirije.
 4. Redovne popravke i radovi na održavanju svih vjerskih objekata na nivou džemata, kao i servisiranje tekućih obaveza (struja, vodai komunalije).
 5. Uradili smo rasvjetu u staroj munari i poravili vrata na istoj.
 6. Održavanje četvrtkom u vremenu Akšam namaza prigodnog predavanja i učenja Jasina našim vakifima.
 7. Imali smo prvi put manifestaciju Dan vakifa, gdje su podijeljene prigodne zahvalnice za period od 01.01.2015. do 22.12.2017. godine te je poklonjena hatma svim našim vakifima od postanka džemata.

 

Ovo je bilo ukratko o sprovedenim aktivnostima u našem džematu u prošloj godini, napominjem da ste sve ovo uradili Vi, džematlije džemata VukovijeDonje.

Značajno je reći da u 2017.godini je bilo 250 vakifa koji su dali svoj novčani prilog, bilo je onih koji su svojim radom, kao i donacijama u materijalu pomogli ove naše aktivnosti.

Ono na šta smo posebno ponosni jeste povećan broj naših džematlija na dnevnim namazima, pospješen akcijom “klanjaj i osvoji” za mektebsku djecu koja traje do kraja mektebske godine. Želim tim povodom pohvaliti angažman i rad našegimama, ako i na upsjehu osvajanja drugog i trećeg mjesta na mektebskom takmičenju u MIZ Kalesija.

Poseban događaj u našem džematu ove godine je bilo održavanje itikafa u mjescu Ramazanu, neka Allah dž.š. nagradi našeg hadži Hasana Imamovića i Senad ef. Poljakovića, te prikupljanje pomoći u hrani za izbjeglice iz Sirije, kao i prikupljanje pomoći za organizaciju iftara djeci iz Sirije.

 

Na Ahiret je 2017. godine preselilo ukupno 31 džematlija.

Za razliku od 2014. godine kada je naplaćeno 24 hiljade KM, 2015. 26 hiljada, a prošle godine je postignut rekord u naplativosti članarine u iznosu od 31 hiljada I 586,50 KM, ali rekord ne bi bio rekord ako se ne bi rušio tako da smo ove godine naplatili 31 hiljadu i 664 KM štonamgovori da je u 2017.godini održan nivo naplativosti članarine od preko 80 % iz 2016. godine, te je u u 2017. godini članarina naplaćena u većem iznosu od 77,50 KM što je novi rekord koji ćemo akb ove godine srušiti.

Na kraju sve ovo što je lijepo zajedno smo uradili, ako smo nešto pogriješili preuzimam krivicu na sebe, jer uvijek može bolje, mada onaj ko radi i griješi.

Na oglasnoj tabli džemata pored ovog godišnjeg izvještaja imate priliku vidjeti i zbirni izvještaj po mjesecima, a ako nekog zanima bujrum u biblioteku poslije džume namaza ili bilo koji drugi dan da mu pružimo uvid u cjelokupnu blagajnu i damo objašnjenje po bilo kojem pitanju.

Napominjem Vas da smo ušli u četvrtu godinu, dakle posljednju godinu ovog našeg mandata kao članova džematskog odbora, molimo vas razmišljajte o kandidatima koje ćete predložiti krajem mjeseca novembra, a izbori će se održati početkom decembra.

Narednih dana dostavite nam prijedloge o planu i aktvnostima u našem džematu, a mi ćemo akb ove godine uraditi puno projekata od kojih izdvajam termoizolaciju džamije, izgradnju mekteba u Jukanovićima, parking na centralnom mezarju i mnoge druge projekte. Takođe ćemo pripremiti četverogodišnji izvještaj  i izvršiti sve potrebne radnje kako bi blagovremeno u prvoj sedmici januara  izvršili primopredaju.

Zdravi mi i živi bili, hvala Vam na pažnji !

 

 Predsjednik džematskog odbora:

Admir Mustafić dipl.scr.