Od koga potiče familija Rabotić?

Najstariji poznati predak u Donjim Vukovijama iz ove familije je Huso. Rabotić Huso (1868) sa Rabotić (rođenom Rakovac) Pembom (1875) iz Gornjih Dubrava imao je Muju, Halila i Muharema.

Rabotić hadži Mujo (5.12.1906-5.4.1978.) ženio se tri puta. Prva žena bila mu je iz porodice Kadirići iz Dubrava. Nju je voda (bujica) u Telici ponijela dok je prala haljine i od čijih je posljedica umrla. Sa Mujom nije imala potomaka. Druga žena mu je bila iz porodice Sofić iz Dubrava, sa kojom je imao Šabana. Šaban je stradao pored Telice, u blizini svoje kuće vraćajući se sa teravije. U trećem braku sa Hamidović Eminom imao je: Bajru, Ibrahima, Mehmeda, Fatimu koja je udata za Ibrahima Imamovića, Fazilu koja je udata za Ibrahima Mustafića i Rahimu koja je udata za Mehu Musića u Dubrave.

Rabotić Halil se ženio tri puta. Sa prvom ženom Dudijom iz porodice Sofić iz Dubrava  imao je Fatu, Fadila, Adema sada u Australiji, Kadru sada u Dubrovniku, Mehu koji se oženio sa Fazilom Saliha Valjevca, Razu koja se udala u porodicu Mešanović u Hrasno i Hatidžu koja je udata u Prnjavor. Fata je bila udata za Šaćira Valjevca, a poslije se udala u Raince. Halil sa ženama Dudom iz Padžića i Eminom iz Gračanice nije imao potomaka.

Rabotić Muharem je imao ženu iz Dubrava iz porodice Muhtarević. Od djece imao je: Šahzu udatu u Hidane, Husejna,  Hamdiju, Osmana koji živi u Lukavcu, Šahu udatu u Bašigovce, Džemilu udatu u Bašigovce, Mevliju udatu za Osmana Musića u Dubrave, Refiju udatu u Tojšiće i Rajfu udatu u Babajiće za Babajić Sulejmana.

 

Odlomak iz knjige VUKOVIJSKI VREMEPLOV