Plan rada u džematu Donje Vukovije za 2016. godinu

Plan rada u džematu Donje Vukovije za 2016. godinu
Mjesec Vjerske aktivnosti Aktivnosti džemata Ostalo/Napomena
Januar –         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Druženje sa starijim džematlijama

 

–         Popravka stolarije na džamiji

–         Kupovina peći na pellet za džamiju

Noćni namaz se u našem džematu obavlja već godinu i pol i to svakim zadnjim petkom u mjesecu..

 

Februar –         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Druženje sa starijim džematlijama

–         Predavanje (dovesti nekog predavača)

–         Grijanje za novi dio džamije

–         Uvođenje podnog grijanja mektebu Zenuni i rekonstrkcija postojećeg

–         Pokretanje akcije za dovršetak izgradnje mekteba Hodžić Brdo

Takođe već 2.5 godinu svakog utorka obavlja se i druženje sa starim gdje se uz kahvu i čaj uči Kur’an I u opuštenoj atmosferi se razgovara o određenoj isl.temi
Mart –         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Pokretanje akcije za kupovinu novih tepiha u džamiji

–         Radovi na mektebu Hodžić Brdo (mihrab, grijanje…)

 
April –         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Mektebska takmičenja

 

 

–  Uređenje harema džamije

– Uređenje mezarja u našem džematu (koševina, parking…)

 

 

 

 

 

 

 

 

– Mektebsku nastavu pohađaju i starije džematlije ovog džemata
Maj –         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Mevlud Lejletul –Miradž

–         Hatma dove

–         Program povodom Dana džamija

 

–         Kupovina određenih sadržaja za mekteb kako bi povećali broj polaznika mektebske pouke

–         Ekskurzija

Juni –         Ramazanske aktivnosti (mukabele, predavanja, sijela, noćni namazi,…) –         Predramazansko uređenje džamije

–         Radovi na mektebu Hodžić Brdo (ograda…)

Juli –         Ramazanske aktivnosti (predavanja, mukabele, noćni namazi, program, sehur…)

–         Dan šehida

–         Postvljanje tepiha u džamiji

–         Pripreme za ramaznaski bajram

–         Bajramski turnir u tenisu i šahu

–         Uređenje mekteba Zenuni

–         Postvaljanje tepiha u mektebima

 

 
August –         Godišnjica otvaranja džemije (otvaranje mekteba Hodžić Brdo)

–         Noćni namaz

–         Godišnji odmor

–         Ikrar dova

–         Postvljanje stirodura oko stolarije na džamiji, popravka prozora na kubetima
Septembar –         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

 

 

 

 

–         Pripreme za Kurban bajram

 
Oktobar –         Nova  hidžretska godina  podjela paketića

–         Jevmu ašura kuhanje

–         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

 

Novembar –         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

–         Predavanje (dovesti nekog poznatog predavača)

   

 

Decembar –         Mevlud povodom rođenja Poslanika (dovesti predavača)

–         Druženje sa starijim džematlijama

–         Noćni namaz

–         Rad sa djecom i odraslim

 

–         Idejni projekat za prilaz džamiji

–         Analiza urađenog u 2016. god.