Isus Hrist je bio musliman!!!

Prije nego počnem govoriti o konceptu Boga u hrišćanstvu, želim napomenuti da je islam jedina nehrišćanska religija čiji je sastavni dio vjerovanje u Isaovo (Isusovo) poslanstvo. Ne možete biti musliman ukoliko ne vjerujete u Isa a.s.! Mi muslimani vjerujemo da je Isa a.s. jedan od najvećih Allahovih Poslanika. Vjerujemo da je bio Mesih, to jest Hrist. Vjerujemo da je njegovo rođenje bilo čudesno, da je rođen bez biološkog oca u što čak i neki savremeni hrišćani ne vjeruju. Vjerujemo da je liječio slijepce i gubavce, Božijom dozvolom. Vjerujemo da je oživljavao mrtve, Božijom dozvolom. Kada su u pitanju navedeni stavovi, muslimani i hrišćani se slažu. Međutim, hrišćani idu korak dalje, pa kažu da je Isa a.s. sebe smatrao Bogom! Pročitajte Bibliju, nećete naći ni jedan jedini stih u kome Isus nedvosmisleno kaže: „Ja sam Bog!“ ili „Obožavajte me!“ Naprotiv, naći ćete sasvim drugačije izreke:
Ivan 14,28
Čuli ste, da vam ja rekoh: ‘Ja odlazim, i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, onda biste se radovali, što idem k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Ivan 10,29
Otac moj, koji mi ih dade, veći je od sviju, i nitko ih ne može oteti iz ruke Oca mojega.

Luka 11,20
A ako ja prstom Božjim izgonim đavle, onda je stim došlo k vama kraljevstvo Božje.

Ivan 5,30
Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Sudim, kako čujem. Moj je sud pravedan; jer ne tražim volje svoje, nego volju onoga, koji me je poslao.

Ne tražim volje svoje tj. predajem se Božijoj volji. To je značenje arapske riječi islam. Onaj ko se povinuje volji Uzvišenog Allaha, musliman je. Isa a.s. nije došao da ukine zakon i proroke, već da ih potvrdi:
Matej 5,17
Ne mislite, da sam došao ukloniti zakon ili proroke. Nijesam došao da ih uklonim, nego da ih ispunim.
Matej 5,18
Jer zaista, kažem vam: Dok stoji nebo i zemlja, neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona, dok se sve ne ispuni.
Matej 5,19
Tko dakle ukine jednu od ovih zapovijedi, pa bilo i najmanju, i tako uči ljude, zvat će se najmanji u kraljevstvu nebeskom. A tko ih drži i uči držati, zvat će se velik u kraljevstvu nebeskom.
Matej 5,20
Jer vam kažem: Ako pravednost vaša ne bude savršenija negoli književnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Isus je upozorio sljedbenike da moraju slijediti svaki propis spomenut u Starom Zavjetu, ukoliko žele spasenje! Jedan od tih propisa je vjerovanje u Božiju jednoću:

Ponovljeni zakon 5,7
Nemaj drugih bogova uz mene!
Ponovljeni zakon 5,8
Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
Ponovljeni zakon 5,9
Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima; jer ja, Gospod, Bog tvoj, jesam Bog revnitelj, koji kazni zlodjela otaca na djeci, na unučadi i praunučadi onih, koji me mrze,

Isa a.s. nikada za sebe nije tvrdio da je bog. Zapravo, govorio je ljudima da je on samo Božiji poslanik:
Ivan 14,24
Tko ne ljubi mene, ne drži mojih riječi. A riječ, koju ste čuli od mene, nije moja, nego Oca, koji me posla.

Ivan 17,3
A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Djela apostolska 2,22
Ljudi Izraelci, poslušajte riječi ove! Isus Nazarećanin bio je od Boga među vama potvrđen silama, i čudesima, i znacima, koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate.

Obratite pažnju:...koje Bog učini preko njega. Nije ih sam učinio. Kada su upitali Isa a.s. koja je prva zapovijest, on je ponovio ono što je još prije objavljeno Musau (Mojsiju), a.s.
Marko 12,29
Isus odgovori: “Prva glasi: “Čuj, Izraele, Gospodin, Bog naš, jest jedini Gospodin.

Pažljivim čitanjem Biblije, spoznat ćete koncept Boga u hrišćanstvu.