Članovi Džematskog odbora Džemata Donje Vukovije

1. Admir Mustafić

2. Mešan Brđanović

3. Senad Poljaković

4. Meho Valjevac

5. Ibrahim Habibović

6. Nermin Hodžić

7. Miralem Hukić

8. Jasmin Mulahalilović

9. Enes Habibović (po službenoj dužnosti)