SARAJEVSKI MILKOS PLANIRA INVESTICIJE VRIJEDNE 120 MIL KM U FARMU SPREČA KOD KALESIJE

Poljoprivredno dobro “Farma Spreča” bilo je jedno od najvećih u BiH u prijeratnom i postratnom periodu. Raspolagalo je sa oko hiljadu krava i sa oko 4.500 ha zemljišta, piše portal Kupujmodomace.ba.

Smješteno u području Sprečanskog polja to preduzeće bavilo se proizvodnjom mlijeka kao i ratarstvom. Međutim, “Farma Spreča” u postratnim godinama se, nakon izvršene privatizacije, nije uspijevala izboriti sa izazovima te odlazi u stečaj i prestaje sa proizvodnjom, ostaje bez ijedne krave, prestaje potpuno sa proizvodnjom mlijeka i ostaje bez kompletnog zemljišta kojim je ovo dobro raspolagalo.

Vidjevši mogućnost ponovnog oživljavanja farme i uspostavljanja proizvodnje na tom području Sarajevska mljekara “Milkos” 2008. godine kupuje farmu Spreča i počinje proces revitalizacije farme koji traje i danas.

S obzirom na stanje farme koje nije bilo uslovno za držanje životinja pristupa se rekonstrukciji i izgradnji novih objekata u skladu sa EU legislativom. Paralelno sa obnovom štala i drugih pratećih objekata na farmi Spreča, “Milkos” počinje i nabavku krava. Kupuje se nova mehanizacija i oprema. Do sada je investirano oko 17 mil KM.

Zbog problema sa nedostatkom zemljišta razvoj farme teče sporije nego sto je to bilo očekivano. Iako je odlukom Skupštine TK “Farmi Spreča”, odnosno njenom kupcu, bilo obećano 1.300 ha zemljišta farma danas raspolaže sa oko 835 ha.

Bez obzira na sve te probleme s kojima se susrela farma danas ima oko 1.500 krava, dnevnu proizvodnju od oko 16.000 litara mlijeka i 83 zaposlena. Podignut je i zasad kruške, jabuke i šljive kao i maline, a planira se nastavak intenzivnih radova na voćnjaku.

“Farma Spreča” ima velike planove u budućnosti. Nove investicije koje su planirane vrijedne su oko 120 mil KM. Planira se gradnja bioplinskog postrojenja, staklenika za uzgoj povrća, preradu voća i povrća itd.

 

Većina proizvoda Milkosa se proizvode prema halal standardu.

 

Akos.bA