Odlazak u Siriju! Opravdano ili ne?

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZMlvG9ca34M[/youtube]