Obavještenje: Večeras Noćni namaz

Poziv na noćni namaz u džamiji džemata Donje Vukovije. Noćni namaz će se klanjati u petak 26.06. 2015. godine sa početkom u 23:59 h. 

Noćni namaz – kijamul-lejl spada u najbolje vidove ibadeta. On odgaja i čisti dušu. Dariva joj smiraj i odmor, te je na najbolji način približava Allahu. Iz tih razloga musliman treba da obavlja ovaj namaz i da na njemu ustrajava. Oni koji praktikuju noćni namaz spoznali su njegovu nadasve posebnu slast koju teško može da osjeti onaj koji se udaljio od ovog vida ibadeta. Noćni namaz, pored navedenog, ima i druge mnogobrojne vrijednosti od kojih su ponajmanje obilje opskrbe, zadovoljstvo u prsima, raspoloženje i… čilost tijela. Kako bi postao od ovih, Allahu dragih ljudi, ili pak što bolje ustrajavao u ovom ibadetu ponudit ćemo nekoliko praktičnih savjeta za lakše obavljanje noćnog namaza:

1-    Izbjegavaj griješenje, jer onaj koji čini grijehe ne može imati uspjeha u noćnom namazu. ‘Abdullah b. Mes’ud je upitan: „Šta je s nama pa nismo u stanju da obavljamo noćni namaz?’ ‘Udaljili su vas vaši grijesi’, odbovori on.“

2-     Izbjegavaj gledanje u zabranjene stvari i slušanje muzike, jer tvrdo srce je daleko od svoga Gospodara.

3-     Mnogo spominji Allaha, jer primjer onoga koji spominje Allaha i onog ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog, kao što o tome govore vjerodostojni hadisi.

4-    Nastoj da tvoja hrana i piće budu halal, a od harama bivaj što udaljeniji. Sehl b. ‘Abdullah et-Tusteri je rekao: „Ko se bude hranio halalom, biće pokoran Allahu htio ili ne htio.“

5-    Sjeti se užitka razgovora sa Gospodarom i stajanja pred Njim.

6-    Razmišljaj o vrijednostima noćnog namaza, te slušaj ajete i hadise koji o tome govore kako bi te to postaklo na djelo i olakšalo poteškoće na tom putu.

7-    Praktikuj posle podnevno spavanje, jer u vjerodostojnom hadisu je došlo: „Spavajte posle podne, jer šejtani u to vrijeme ne spavaju.“

8-    Nemoj mnogo jesti, a posebno pred spavanje i sjeti se Lukmanovih riječi koje je uputio svome sinu: „Kada se stomak napuni, misao zamire, a tijelo klone pred ibadetom.“

9-     Na počinak odlazi rano i izbjegavaj bespotrebno sijelenje.

10-                       Kada legneš u postelju neka ti srce bude čisto od zavisti i pakosti, i ne razmišljaj o dunjaluku.

 

Rekao je Uzvišeni:”Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.”

I njih je Allah spomenuo u najljepšem kontekstu, pa kaže: „Oni koji su se Allaha bojali – u Džennetskim baščama će, među izvorima, boraviti primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavali i u praskazorje oprost od grijeha molili.”

Rekao je Hasan: “Noću bi tako dugo klanjali da bi nerijetko i trpjeli, svoje bi namaze do zore (praskozorja) odugovlačili a potom bi sjedili tokom dove i traženja oprosta.”

Rekao je Allah Milostivi, Samilosni: “Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga…? Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!”

Bilježi imam Tirmizi hadis od Ebu Umame El-Bahilija, radijjallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Drži te se noćnog namaza jer je on doista snaga (ustrajnost) onih dobrih prije vas, približavanje vašem Gospodaru, otkup za loša dijela i štit od grijeha.”

Također, bilježi se hadis od Ebi Malika El-Ešarija, radijjallahu anhu, da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“U Džennetu ima soba, iz unutrašnjosti te sobe vidi se spoljašnost a iz vana vidi se unutrašnjost!” Pa je rekao Ebu Malik El-Ešarij: Za koga su pripremljena ova vrata? Pa je rekao Allahov Poslanik alejhi selam: “Za onoga ko bude hranio gladnoga, širio selam i klanjao noću dok ljudi spavaju.”

Od Sehla Ibn Sada radijjallahu anhu se prenosi da je rekao:

“Došao je Džibril alejhi selam Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: “Živi kako hoćeš a ti si mrtvac (umrijet ćeš), radi šta hoćeš ti ćeš shodno tome biti nagrađen, voli koga hoćeš al ti ćeš se rastati od njega al znaj da je slava (čast) vjernikova u NOĆNOM NAMAZU, u njemu je njegov ponos i neovisnost od ljudi.”

Allah je naredio svome Poslaniku da obavlja NOĆNI NAMAZ i podsticao ga je na to, rekao je Uzvišeni: “O ti, umotani! probdij noć, osim malog dijela; polovinu njezinu ili malo manje od nje; ili malo više od nje, i izgovaraj Kur’an pažljivo.”

Također rekao je dželle dželalluhu:”I probdij dio noći u molitvi, – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.”

I On je alejhi salatu ve selma uzeo za ove riječi i ovaj put odgoja od svoga Gospodara i činio to redovno, rekla je Aiša radijjallahu anha:

“Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj da klanja NOĆNI NAMAZ tako da bi mu noge natekle od dugog stajanja. Pa je rekla Aiša radijjallahu anha: O Allahov Poslaniče, ti to činiš a tebi je oprošteno sve sto si počinio i što ćeš počiniti! Pa je rekao: “O Aiša a zar da ne budem Allahov zahvalni rob?!”

Rekao je Huzejfe Ibn Jeman, radijjallahu anhu:

“Klanjao sam jedne noći sa Allahovim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem pa je počeo odnosno učio na prvom rekatu suru Beqara, pa sam rekao učinit će ruku nakon stotinu proučeni ajeta, no on je nastavio pa sam rekao klanjat će sa njom cijelom prvi rekat, no on je nastavio pa je počeo da uči suru Nisa’ i proučio je, potom je učio Ali Imran i proučio je spojeno, na mjestu gdje bi bio spomenut Tesbih on bi to činio, a na mjestu gdje bi naišao na pitanje (dova), on bi zatražio to od Allaha dok kada bi naišao na ajet u kome se traži utočište on bi se uticao Allahu od toga.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi podsticao svoje Ashabe da klanjaju NOĆNI NAMAZ, pa je jedne prilike rekao u svezi Abdullah Ibn Omera, radijjallahu anhu:

“Divan li je čovjek Abdullah, samo još da klanja noću.” Rekao je Salim: Nakon toga Abdullah nije spavao noću osim malo!

Također Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podstakao ummet na NOĆNI NAMAZ, pa je rekao:

„Najbolji post nakon mjeseca Ramazana je post Allahova mjeseca Muharema, a najbolji namaz nakon obaveznog (Farza) je noćni namaz.“

Vrijeme noćnoga namaza je nakon Jacije namaza pa sve do Sabahskog Ezana, od Ibn Omera, radijjallahu anhu, se prenosi da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Noćni namaz je dva po dva, pa kad se neko od vas poboji zore, neka klanja jedan rekat, da mu učini neparnim ono što je klanjao.“

Od Džabira, radijjallahu anhu, se prenosi da je rekao, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Ko se poboji da neće ustati u zadnjem dijelu noći neka klanja Vitr na njenom početku, a ko je siguran da će ustati u zadnjem dijelu noći neka onda klanja Vitr u tome vremenu jer doista namaz u zadnjem dijelu noći je posjećen.”

Od Ebu Hurejre bilježi se hadis da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći riječi od Allaha dželleša’nuhu:.

„Naš Gospodar se spušta svake noći na dunjalučko Nebo u zadnjoj trećini noći te kaže: Ko će da me zamoli (pozove) pa da mu se odazovem, ko će da zatraži pa da mu dam, ko će da zatraži oprosta pa da mu oprostim.“

Od najvažni stvari koje pomažu da čovjek ustane na NOĆNI NAMAZ jeste rano lijeganje i ne sjedenje nakon Jacije a posebno ukoliko ova sijela i sijeljenje nakon Jacije nije u pokornosti Allahu nego naprotiv to su sijela gibeta ili rekla kazala i sve što je iz toga domena. Iz istoga razloga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mrzio sjedenje nakon Jacije namaza i također spavanje prije Jacije namaza.

Rekao je šejh Ibn Usejmin, rahimehumullahu: “Noćni namaz tokom mjeseca Ramazana ima posebnu vrijednost u odnosu na noćni namaz mimo Ramazana, od Ebu Hurejre, radijjallahu anhu,  se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao:

“Ko bude postio mjesec Ramazan vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, njemu biva oprošteno ono što je prethodno počinio (od malih grijeha).”

Mjesec ramazan je sveobuhvatan kada je u pitanju noćni namaz na početku i na kraju noći, na osnovu gore spomenutih riječi Teravija namaz je od noćnog namaza, i bitno je da se o svemu ovome povede računa kako bi se za to stekla nagrada kod Allaha dželleša’nuhu i ovo je vrijeme ograničeno prvo mjesecom Ramazanom a potom i ljudskim životom. Na svakom muslimanu je da bude pažljiv i vodi računa da noćni namaz klanja sa imamom sve dok ne završi namaz, od Ebu Zerra El-Gafarija, radijjallahu anhu, se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

“Onaj čovjek koji klanja sa imamom sve dok ne završi (dok ne ode imam) ima nagradu kao da je klanjao cijelu noć.”