Broj muslimana u Engleskoj i Welsu povećan je za 75 %

Kako piše The Telegraph u proteklom desetljeću broj muslimana u Engleskoj i Welsu povećan je za 75 %, a spomenuto je kako je u tom razdoblju na otok doselilo  oko 600.000 muslimana, te da se broj Britanaca koji su prešli na islam udvostručio.  U prije objavljenim rezultatima studije multireligijske skupine „Faith Matters“, navedeno je kako svake godine u Britaniji najmanje 5000 ljudi prijeđe na islam. Procjenjuje se da u Britaniji ima više od 100.000 islamskih konvertita, a 2001. godine bilo ih je oko 60.000. U novoj studiji stoji kako se u Britaniji  sada svaka deseta osoba mlađa od 25 godina izjašnjava kao musliman.