Zašto marama – Bosanskohercegovačke muslimanke o životu i radu pod maramom – Đermana Šeta (pdf)