Početna » Džematski odbor » Članovi Džematskog odbora Džemata Donje Vukovije

Članovi Džematskog odbora Džemata Donje Vukovije

1. Admir Mustafić

2. Mešan Brđanović

3. Senad Poljaković

4. Meho Valjevac

5. Ibrahim Habibović

6. Nermin Hodžić

7. Miralem Hukić

8. Jasmin Mulahalilović

9. Enes Habibović (po službenoj dužnosti)

Preporučujemo

Članovi džematskog odbora džemata Vukovije Donje za period 2019-2022

Nijaz Dukić (predsjednik)Ibro Dedić (blagajnik)Sulejman Poljaković Rijad ImamovićOsman HerićAmir HusejnovićOsman Mujkanović (pridruženi član)Enes Habibović (po ...