Početna » Dershana » Tekstovi » Savjet dana: Ne raspravljaj sa neznalicom!

Savjet dana: Ne raspravljaj sa neznalicom!

Iako u očima običnog puka izgleda kao poraz, povlačenje iz amaterske nenaučne rasprave, gdje druga strana nema dovoljno predznanja, te time nema koristi od daljnjeg raspravljanja, predstavlja kur’anski princip. Naime, Allah, dž.š., savjetuje muslimane da se ne raspravljaju oko broja stanovnika pećine (ashabu-l-kehf), izuzev u slučaju da se radi o jasnoj raspravi, tj. raspravi zasnovanoj na predznanju obje strane koja će donijeti korist: “Neki će reći: ‘Bila su trojica, pas njihov je bio četvrti’, a neki će govoriti: ‘Bila su peterica, pas njihov je bio šesti’, nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći: ‘Bila su sedmerica, a pas njihov bio je osmi.’ Reci: ‘Gospodaru mome je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravljaj o njima, izuzev u slučaju jasne rasprave, i ne pitaj o njima od njih nikoga!'”

prof. Jusuf Džafić

Preporučujemo

Islam i muzika (I dio)

Piše: mr. Esnaf Imamović Dragi čitaoče, Allah, dželle šanuhu, se smilovao meni i tebi, znaj ...