Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima…

O vjernici, ne prijateljujte sa nevjernicima…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 20. septembar 2019.  gregorijanske godine, odnosno 21. muharrem 1441. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

“O vjernici, ne prijateljujte ( ne uzimajte za zaštitnike, ne uzimajte za prisne prijatelje) sa nevjernicima umjesto s vjernicima! Zar hoćete pružiti Allahu očigledan dokaz protiv sebe?” (En-Nisa 144.)

Neki čovjek je pronašao orlovo jaje i stavio ga pod kvočku na svom seoskom imanju.

Zajedno s pilićima izlegao se i orlić, i odrastao je s njima. Cijeli svoj život orao je radio isto što i pilići, misleći da je i on jedan od njih. Kljucao bi po zemlji tražeći gliste i bube. Kvocao je i kukurikao, mahnuo bi koji put krilima i letio nekoliko metara u vazduhu.

Godine su prolazile i orao je ostario. Jednog dana vidio je iznad sebe, na vedrom nebu, veličanstvenu pticu. Ptica je gracioznom dostojanstvenošću jedrila po snažnim vazdušnim strujama i jedva da je koji put zamahnula svojim zlatnim krilima. Orao je gledao u nebo zadivljen. „Ko je to?“ upitao je.

„To je orao, kralj ptica“, reče kokoš koja je stajala do njega. „On pripada nebu, a mi pripadamo zemlji – mi smo kokoši.“

I tako je orao živio i umro kao kokoš, jer je mislio da je i on kokoš.

Braćo, šta ćemo mi biti orlovi ili kokoši? Izbor je na nama, jer Poslanik kaže: „Čovjek je u vjeri svoga druga, pa neka svako od vas gleda s kime se druži.“ A narodna izreka: „Skim si takav si.“

Allah dž.š. i Poslanik a.s. nas kroz Kur’an i sunnet savjetuju ko ne bi trebao biti naš prisni prijatelj. Pod ovim prisni se ne misli da sa njim ne smijemo ponekad izaći na kahvu, imati prema njemu pošten i pravedan odnos, posjetiti ga kada mu je žalost ili radost…već se ovdje misli na onoga skim ćemo dijeliti i dobro i loše, skim ćemo se savjetovati, skim ćemo dijeliti naše najskrivenije tajne, skim ćemo provoditi većinu svog vremena.

  • Naš prisni prijatelj ne smije biti onaj koji će nas odvraćati od onogo što nam je Allah dž.š. kroz Kur’an priopćio, odnosno naredio ili zabranio, jer Uzvišeni kaže:  „Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: ‘Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravoga puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!’ – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu.” (El-Furkan, 27–29)
  • Naš prisni prijatelj ne smije biti onaj koji se povodi za svojim strastima, jer Uzvišeni kaže: „…i ne slušaj onoga čije smo srce nehajnim prema Nama ostavili, koji strast svoju slijedi i čiji su postupci daleko od razboritosti.” (El-Kehf, 28)
  • Naš prisni prijatelj ne smije biti onaj ko se bori protiv Allaha i Njegova Poslanika a.s., jer Uzvišeni kaže: “Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.” (El-Mudžadela, 22)
  • Naš prisni prijatelj ne smije biti onaj ko je veliki griješnik ili nevjernik, odnosno onaj ko se ne boji Allaha dž.š. jer Poslanik a.s. kaže: ”Uistinu je primjer dobrog i lošeg sagovornika poput primjera prodavača mirisa i kovača koji raspiruje kovački mijeh. Prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili će ti prodati miris ili ćeš od njega osjetiti ugodan, lijep miris, a onaj koji raspiruje kovački mijeh, ili će ti prožeći odjeću, ili ćeš od njega osjetiti neugodan miris.“  Dok je Omer, radijallahu anhu, znao je reći: “Ostavi neprijatelja, pripazi se prijatelja, osim onoga ko je povjerljiv kod svoga naroda, a nije povjerljiv osim onaj ko se boji Allaha. Nemoj se družiti sa grješnikom jer ćeš poprimiti od njegovog zla, niti mu povjeravaj tajnu, a kada hoćeš da se savjetuješ, pitaj one koji se boje Allaha.”
  • Naš prisni prijatelj ne smije biti onaj ko se ismijava sa našom vjerom, jer Uzvišeni kaže: „Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti. O vjernici, ne prijateljujte s onima koji vjeru vašu za podsmijeh i zabavu uzimaju, bili to oni kojima je data Knjiga prije vas, ili bili mnogobošci – i Allaha se bojte ako ste vjernici.“ (El-Maide, 55-57.)

Koliko su tačne ove Božije riječi mi muslimani Bosne i Hercegovine smo se najbolje uvjerili u proteklom ratu. Jer genocid, agresiju, zločin, nad nama su upravo izvršili oni s kojima smo se svakodnevno družili, savjetovali, oni koji su znali sve naše tajne i skojima smo dijelili i dobro i loše.

Da nas Allah sačuva takvih prijatelja i podari nam prijatelje koji će za nas biti od koristi i na dunjaluku i na ahiretu.  Amin!!!

Preporučujemo

O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...