Početna » Dershana » Hutbe » O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite…

O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 11. oktobar 2019.  gregorijanske godine, odnosno 12. safer 1441. hidžretske godine.

Kada bi nas neko pitao: Šta je to uspjeh? Ko je uspiješan? Na ova pitanja bi vjerovatno većina nas dali slične odgovore, odgovore koji se tiču dostignuća u nauci, sportu, dostignuća u društvenom položaju i bogatstvu.

U glasniku Oksfordskog univerziteta se nalazi sljedeća definicija uspjeha: „Uspjeh je dostignuće namjere i svrhe. Uspjeh odstignuća, ugleda, bogatstva i društvenog statusa.“

Da li je ova zaista uspjeh? Da li je ovo zaista bogatsvo? Da li su ljudi koji su dostigli slavu, položaj, bogatstvo zaista uspiješni? Ako kažemo da jesu, kako onda objašnjavamo činjenicu da je po svjetskoj statistici najveći broj samoubistava, razvoda i tragedija upravo među poznatim i bogatim? Kako onda objašnjavamo činjenicu da najrazvijenije države svijeta imaju i najveću stopu samoubistava, razvoda i tragedija?

Objašnjenje za ovo sam čuo u jednom predavanju od hafiza Bugarija koji kaže: „Bogat je onaj ko ima Boga, a ne ko ima para. Ko ima para on je parat.“

Nažalost, većina nas uspjeh i bogatstvo traže na pogrešan način. Samo mali broj nas svoj uspjeh i bogatstvo traže na pravi način.

Allah dž.š. u 33. kur’anskom pozivu vjernicima, kur’anskom pozivu nama koji smo danas ovdje u ovom odabranom danu došli na ovo odabrano mjesto, pokazuje koji je to ispravan način traženja uspjeha, pa kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

„O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovom se borite, kako bi bili uspiješni.“ (El-Maide, 35)

Ovaj ajet nam kazuje da postoje tri koraka koja moramo ispuniti da bi smo bili uspiješni.

  1. O vjernici, bojte se Allaha i budite u svakom trenutku svjesni Allaha!

Kada sam bio mali moja  nena me je postavljala pored sebe i često mi čitala sljedeću priču koja je bila napisana arebicom:

Otac i sin su šetali jednog sunčanog i toplog dana. I kada su prolazili pored jednog voćnjaka sa sočnim kruškama sin osjeti žeđ, pa reče: „O oče moj! Ja sam žedan, a moju žeđ bi ugasile ove sočne kruške.“ Na te riječi otac reče: „O sinko moj, ne možeš uzeti te kruške jer nema vlasnika tih krušaka.“ A sin na to odgovori: „Oče moj, on to neće ni vidjeti, a ja ću lahklo plot preskočiti.“ Čuvši ove sinovljeve riječi otac reče: „Ako on ne vidi, ima neko ko sve vidi. Ko vidi sve što mi radimo, pa čak zna i ono što mislimo.“ „Ko je to oče?“ „Alllah. On sve vidi, sve čuje i sve zna.“ Čuvši te riječi sin reče: „Oprosti oče, pogriješio sam neću nikada više ponoviti ovu grešku.“ U tom trenutku iza plota ustade čovjek koji je bio vlasnik tog voćnjaka, pa reče: „Baš si valjan. Živ bio ocu svome. Evo ja ću ti dati što želiš.“ Čovjek je otišao i donio pun pregršt sočinih krušaka koje je dao poslušnom dječaku.

Braćo, ova priča jeste za djecu, ali i mi odrasli iz nje možemo izvući pouku, a ona glasi: Ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu nadomjestiti boljim od toga.

  • O vjernici, nastojte se Allahu umiliti, približiti, vašim dobrim djelima!

Braćo, raditi djela kojima ćemo se približiti, umiliti, Uzvišenom Allahu, su djela koja su najplemenitija i najčistija, vrijedna čovjekovog dostojanstva i obraza. A raditi djela kojima ćemo se približiti, umiliti, ili kako naš narod kaže ulizivati nekom od Allahovih stvorenja jesu djela koja nas ponižavaju i prljaju naš obraz i našu čast.

Prenosi se da je neki čovjek je došao kod Ibn Abbasa i rekao mu da je ubio nekog. Rekao mu je: ”O rođače Allahovog Poslanika, mogu li se pokajati?” Ibn Abbas mu je rekao: ”Da li je tvoja majka živa?” Odgovorio je da nije. Ibn Abbas mu je rekao: O sine mog brata, povećaj svoje traženje oprosta i čini dobra djela.” Kada je ovaj čovjek otišao upita jedan od Ibn Abbasovih učenika Ibn Abbasa zašto je pitao onog čovjeka o njegovoj majci. Pa mu Ibn Abbas odgovori: ”Tako mi Allaha, meni nije poznato djelo koje Allah više voli i koje te više približava Allahu od činjenja dobročinstva majci.”

U jednom hadis i kudsijju Allah dž.š. kaže: „Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi (5 dnevnih namaza, džuma, dženaza…). I Moj rob neće prestati da Mi se približava nafilama (Sve ono što nije farz. Nafile su i ovih 10 rekata koje nećete da klanjate posle džumanskog farza. Nećete na taj način da se umilite i približite Allahu) sve dok ga ne zavolim: Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti, a ako zatraži Moju zaštitu, sigurno ću ga zaštititi.”

Blago li se onome koga Allah zavoli.

Svako djelo sa kojim je Allah zadovoljan jeste djelo koje nas približava Allahu, zato draga braćo, učinimo da budemo poznati kod Allaha po nekom dobrom djelu: po dva rekata koja ćemo klanjati nakon uzimanja svakog abdesta, ili po jednoj marki koju ćemo kao sadaku dati svakog dana, ili po korisnosti ljudima, ili po osmijehu kojeg ćemo imati kada sretnemo brata muslimana…Zapamtimo Allahu najdraže djelo jeste ono djelo kojeg radimo non stop, pa makar ono i malo bilo.

  • O vjernici, budite non stop u džihadu.

Poslanik a.s. nam poručuje da je džihad vrhunac vjere. Džihad je ulaganje truda, napora, protiv nekog zla ili za opće dobro. Džihad u ratu jeste krenuti protiv neprijatelja za rad svoje vjere i domovine, dok je džihad u miru truditi se da budemo najbolji studenti, truditi se da budemo nabolji biznismeni, truditi se da budemo najbolji poljoprivrednici, truditi se da budemo najbolji u onome što znamo i umijemo raditi. Džihad je braćo čak i kupljenje smeća sa naših ulica, jer onaj ko to radi on se bori za opće dobro, za čistoću, a protiv onih nekulturnih koji to smeće bacaju tamo gdje mu nije mjesto.

Onaj ko ispuni ova tri koraka: boji se Allaha, radi djela koja će ga približiti Allahu i koji se bori na Allahovom putu, on je uspiješan i on je bogat.

Moj Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu poseban stepen u džennetu i svako dobro, i proživi ga na pohvalnom mjestu, koji si mu obećao. Ti, zaista, nećeš iznevjeriti obećanje. Amin!!!

Preporučujemo

Kazivanje o Davudu a.s. – II dio

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...