Početna » Dershana » Hutbe » Kazivanje o Musa a.s. i Hidru

Kazivanje o Musa a.s. i Hidru

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 06. septembar 2019.  gregorijanske godine, odnosno 07. muharrem 1441. hidžretske godine.

Allah dž.š. kaže:

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

“A sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima o poslanicima kazujemo zato su da njima srce tvoje učvrstimo. i u ovima došla ti je prava istina, i pouka, i vjernicima opomena.” (Hud, 120.)

Jedan od najzanimljivijih događaja iz Musaovog života jeste njegov susret sa hazretii Hidrom.

 Ne postoji ni jedna veća hadiska zbirka a da ne spominje hazreti Hidra. Tako Buharija navodi hadis da je Se’id b. Džubejr pričao: „Jednom sam Ibn Abbasu rekao: ‘Nevf el-Bikali, autoritet Damaska i sin žene Ka’ba el-Ahbara, tvrdi da Musa koji se spominje sa Hidrom nije Musa poslanik Izraelćana.“ Na to Ibn Abbas reče: ‘Laže, Allahov neprijatelj! Ubej b. Kab nam je pričao, da je čuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:
‘Jednom je Musa ustao i obratio se (držao tako lijepo predavanje) Izralećanima, a kada je krenuo jedan čovjek ga upita: ‘Allahov Poslaniče, ima li na Zemlji iko znaniji od tebe?’

 ‘Nema.’

Na to ga je Allah ukorio, jer znanje nije pripisao Njemu, pa mu je objavio: ‘Ima jedan Moj rob na sastavu dvaju mora, znaniji od tebe.’

‘Gospodaru moj, a kako ću ga prepoznati?’- upita Musa, a.s..

‘Uzmi jednu ribu i stavi je u korpu, pa gdje je izgubiš, tu će biti’- odgovori mu Allah, dž.š.

Musa je uzeo ribu, stavio je u korpu i krenuo sa svojim mladićem, Jošuom b. Nunom. (Musa je rekao mladiću: ‘Zadužujem te samo jedno, da paziš ribu i kažeš mi kada nestane.’ Na to mladić reče: ‘Nisam puno zadužen.’) Stigavši do jedne stijene legli su i zaspali. Za to vrijeme riba je skakala po korpi, izvukla se iz nje i dograbila mora. Allah je ribi zaustavio tok vode, pa je postala poput luka. Kad se Musa probudio njegov pratilac mu je zaboravio reći šta se desilo sa ribom, pa su ostatak dana i noći nastavili putovati. Kad je sutradan osvanulo Musa je rekao mladiću: ‘Daj nam užinu našu, jer smo se od ovoga našega putovanja umorili.’

Musa se nije umorio sve dok nije prošao mjesto koje mu je Allah odredio. Mladić koji je bio s njim mu je odgovorio: ‘Vidi’- reče on- ‘kad smo se kod one stijene svratili, ja sam zaboravio onu ribu, sam šejtan je učinio da je zaboravim, da ti je ne spomenem, mora da je ona skliznula u more; baš čudnovato!’

Musa i mladić su se začudili kako je riba skliznula u more, pa mu je Musa rekao: ‘E, to je ono što tražimo!’

 I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli (pričajući). Njih dvojica su se, prateći trag kuda su došli, vratili do one stijene i tamo zatekli čovjeka zavijenog u odjeću. Musa mu nazva selam, a Hidr ga upita: ‘Otkud u tvojoj zemlji selam?’

‘Ja sam Musa’ – odgovori on.

A onaj upita: ‘Musa Izraelićana?’

‘Da’- reče Musa- ‘došao sam da me podučiš onome čemu si ti ispravno podučen?’

‘Ti sigurno nećeš moći sa mnom da izdržiš’ – reče Hidr. ‘O Musa, ja ponešto što me je Allah podučio znam što ti ne znaš, kao što i ti ponešto znaš što te je Allah podučio, a ja to ne znam.’

Na to mu Musa reče: ‘Vidjet ćeš da ću, ako Bog da, biti strpljiv i da ti se neću ni u čemu protiviti.’

Hidr mu reče: ‘Ako ćeš me već pratiti onda me ni o čemu ne pitaj dok ti ja o tome prvi ne kažem!’

I njih dvojica krenuše. Išli su obalom mora, pa je pored njih naišla lađa. Hidr je zamolio da ih povezu, pa su ih, kada su vidjeli Hidra, povezli bez ikakve naknade. Ušavši u lađu Hidr je odjednom uzeo sjekiricu i odvalio jednu dasku, a Musa mu reče: „Ljudi su nas besplatno povezli, a ti si počeo razvaljivati lađu, da potopiš one koji na njoj plove!? Učinio si, doista, nešto vrlo krupno!’

‘Ne rekoh li ja’ – reče onaj- ‘da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?’

‘Ne karaj me što sam zaboravio’ – reče- ‘i ne čini mi poteškoće u ovome poslu mome!’

Tada je Allahov Poslanik rekao: „To je bio prvi slučaj da je Musa zaboravio.“ Zatim je vrabac sletio na rub lađe i zabo kljun u more, pa Hidr reče Musau: ‘Moje i tvoje znanje, u odnosu na Allahovo, nije ništa veće od onoga što je ovaj vrabac uzeo u kljun, u odnosu na ovo more!’

Iskrcavši se iz lađe, dok su išli obalom, Hidr je ugledao jednog dječaka kako se igra sa djecom, pa je dječaka zgrabio za glavu, zavrnuo mu je i ubio ga. Musa mu reče: ‘Što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikoga ubilo! Učinio si nešto, doista, vrlo ružno!’

‘Ne rekoh li ja tebi’- reče onaj- ‘ da ti, doista, nećeš moći izdržati sa mnom?’ Ovo je bilo upozorenje još oštrije od prvog, pa Musa reče: ‘Ako te i poslije ovoga za bilo šta upitam’ –reče- ‘onda se nemoj sa mnom družiti. Eto, opravdao sam ti se!’

I njih dvojica krenuše; i kad stigoše do jednog grada zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane, ali oni odbiše da ih ugoste. U gradu njih dvojica naiđoše na jedan zid koji tek što se nije srušio, tj. koji se bio nagnuo, pa ga Hidr prezida i ispravi, tj. svojim rukama.

Musa reče: ‘Mi smo ovim ljudima došli i zamolili ih, pa nas nisu ni nahranili ni ugostili. Mogao si za to uzeti nagradu.’

‘Sada se rastajemo ja i ti!’ – reče onaj- ‘ pa da ti objasnim zašto nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru, i ja sam je oštetio jer je pred njima bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao; što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im Gospodar njihov, mjesto njega, da boljeg i čistijeg od njega, i milostivijeg; a što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročadi iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek i Gospodar tvoj želi, iz milosti Svoje, da oni odrastu i izvade blago svoje. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje!’

Allahov Poslanik, s.a.v.s., reče: „Žao nam je što se Musa nije još strpio, pa da nam Allah ispriča slučaj njih dvojice u cijelosti.“

I na kraju ove priče o Musa a.s. i hazreti Hidru, poslušajmo sljedeći savjet:

Ko ne zna, a ne zna da ne zna – opasan je – izbegavajte ga!
Ko ne zna, a zna da ne zna – dijete je – naučite ga!
Ko zna, a ne zna da zna – spava – probudite ga!
Ko zna i zna da zna – mudar je – slijedite ga!

Gospodaru naš molimo Te povećaj nam naše korisno znanje. AMIN!!!

Preporučujemo

O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i ...