Ilahije
Premijerno izvođenje ilahije “Devet heroja” – PRELIJEPO (VIDEO)

Riječ je o kasidi posvećenoj devetorici heroja Armije Republike Bosne i Hercegovine


Ilahija: U Medinu pošao bih – Asim Mehmedović

Bajramski program 2017. – Džemat Donje Vukovije


Ilahija: Zvao bih te Gospodaru – Rijad Imamović (video)

Bajramski program 2017. – Džemat Donje Vukovije