Početna » Dershana » Hutbe

Hutbe

O vjernici, Allaha i Poslanika ne varajte

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 30. oktobar 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

O vjernici, odazovite se Allahu i Poslaniku

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 16. oktobar 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

O vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 09. oktobar 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

Kazivanje o Sulejmanu a.s. i kraljici od Sabe Belkisi

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 02. oktobar 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 25. septembar 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

Tri Poslanikova savjeta

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Neka je salevat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i na sve dobre Allahove robove. Allah dž.š. u Kur’anu kaže: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ”Ti opominji – savjetuj, a opomena će, doista, koristiti vjernicima.” (Ez-Zarijat, 55.) Shodno ovim Božijim riječima danas ću vam prenijeti tri savjeta, ...

Opširnije »

Koji je trud hvale vrijedan?

Hvala Allahu dž.š. Gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda a.s. njegove, časne ashabe, porodicu i sve dobre Allahove robove. Danas u svijetu postoji preko dvije milijarde ljudi koji za sebe kažu da su muslimani. Onih koji nose „muslimansko ime.“ Šta mislite da li će svi ti muslimani u džennet ući? Hoće, ako im Allah primi ...

Opširnije »

Trud je naš, a rezultat od Allaha

Hvala Allahu Gospodaru svjetova. Neka je salevat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammeda a.s., njegove časne ashabe, porodicu, i sve dobre Allahove robove. Allah dž.š. kaže: ”I reci: ‘Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas On ...

Opširnije »

O vjernici, kada vam se približi smrt, prilikom davanja oporuke…

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 26. juni 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »

O vjernici, brinite se o sebi.

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje. Danas je 12. juni 2020.  gregorijanske godine, ...

Opširnije »