Zabavni Ilmihal za 1. razred

IMIHAL: 1 STUPANJ

Lekcija 1.:Selam – islamski pozdrav

 1. a) Koji je islamski pozdrav?
  lslamski pozdrav je selam.
 2. b) Kako se naziva i odgovara na selam?
  Selam se naziva riječima: ‘Es-selamu ‘alejkum’
  Na selam se odgovara riječima: ‘Alejkumu s-selam’
 3. c) Šta znači selam?
  Selam znači: ‘Neka je Božiji mir i spas na vas’.
 4. d) Kada i koga selamimo?
  – Selamom pozdravljamo samo muslimane, dok nemuslimane pozdravljamo sa: dobar dan, dobro veče isl.

– Selam nazivamo i onima koje poznajemo i koje ne poznajemo.
– Selam nazivamo kada ulazimo ili iziazimo iz kuće, džamije, škole.

– Selam nazivamo poznanicima koje sretnemo na ulici ili nekom drugom mjestu.

– Mladi nazivaju selam starijima, a muškarci nazivaju selam ženama.

– Pojedinac naziva selam grupi.

– Čovjek koji dolazi onome koji sjedi, stoji, leži.
– Muškarci se rukuju samo sa muškarcima, a žene sa ženama.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8WsWSsxY8Dw[/youtube]

 

Lekcija 2.: Naučimo E’uzubillu i Bismillu

 

 1. Kako glasi E’uzubilla i Bismilla?

E’uzubilla i Bismilla glasi:

 

E’UZU BILLAHI MINE -Š-ŠEJTANI – R – RADŽIM

BISMILLAHI -R – RAHMANI – R – RAHIM.

 1. b) Šta znači E’uzubilla i Bismilla?
  E’uzubilla i Bismilla znači:
  Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana! (E’uzubilla)
  U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! ( Bismilla)
 2. c) Kada učimo E’uzubillu i Bismillu?

E’uzubillu i Bismillu učimo skoro u svakoj prilici ( prije igranja, prije čitanja, prije jedenja, prije
plivanja, prije spavanja…).
Učenjem E’uzubille štitimo se od prokletog šejtana.
Učenjem Bismille započinjemo svaki dobar i dozvoljen posao.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cHqfk5lMw-E[/youtube]

 

Lekcija 3.: Islam i musliman/muslimanka

 

 1. a) Kako se zove naša vjera?
  Naša vjera se zove islam.
 2. b) Šta smo mi po vjeri?
  Mi smo muslimani i muslimanke.
 3. c) Šta je Islam?
  Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio čovječanstvu preko svog poslanika, Muhammeda, a.s

 

 1. d) Šta znači riječ islam?

Riječ islam znači: predanost, pokornost, poslušnost. Riječ islam dolazi od arapske riječi selam što znači mir.

 1. e) Šta moramo raditi da bismo bili muslimani ?
  Da bismo bili muslimani mi moramo:
  -Vjerovati u Allaha,
  -Raditi ono što je dobro,
  -Govoriti istinu i pomagati drugim ljudima.

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qg3Gs78twqA[/youtube]

 

Lekcija 4.: Kelime i šehadet

 

 1. a) Šta je kelime i šehadet?

Kelime i šehadet su riječi kojima izjavljujemo i svjedočimo da smo muslimani.

 1. b) Kako glasi kelime i šehadet?
  Kelime-i ehadet giasi:

EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH
VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU.

 

 1. c) Šta znači kelime i šehadet?
  Kelime i šehadet znači:
  ”Vjerujem i izjavljujem da je samo Allah Bog,
  i vjerujem i izjavljujem da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik”

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4vx7XccKCx4[/youtube]

 

Lekcija 5.: Rabbi jessir

 

 1. a) Kako glasi Rabbi jessir?

Rabbi jessir glasi:
RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR, RABBI TEMMIM BIL HAJR. – AMIN

 1. b) Šta znači Rabbi jessir?

Rabbi jessir znači:
Bože olakšaj, a ne otežaj, Bože daj da se završi s dobrim!  amin

 

 1. c) Kada učimo Rabbi jessir?
  Rabbi jessir, kao i E’uzubillu i Bismillu, učimo kada počinjemo svaki dobar posao. Ljudi trebaju moliti Boga da im u svemu dobrome pomogne.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=p2_78ro78vs[/youtube]

 

Lekcija 6.: Subhaneke

 

 1. a) Kako slavimo uzvišenog Allaha?

Učenjem Subhaneke mi slavimo Allaha, dž.š.

 

 1. b) Kada učimo Subhaneke?
  Subhaneke učimo na početku svakog namaza

 

 1. c) Kako glasi Subhaneke?
  Subhaneke glasi:
  SUBhANEKE ALLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE
  VE TE’ALA DŽEDDUKE VE LA ILAHE GAJRUKE!
 2. d) Šta znači Subbaneke?
  Subhaneke znači:
  Slava Tebi, Allahu moj, Tebi je svaka hvala, blagoslovljeno je Tvoje ime.
  veličina Ti je nedostižna, osim Tebe drugog Boga nema!

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zKGJMK0n-pA[/youtube]

 

Lekcija 7.: Imanski šarti

 

 1. a) Koliko ima imanskih šarta?

Imanskih šarti ima šest.

 

 1. b) Kako glase imanski šarti?
  AMENTU BILLAHIJA VJERUJEM ALLAHA
  2. VE MELAIKETIHII ALLAHOVE MELEKE
  3. VE KUTUBIHII OBJAVE
  4. VE RUSULIHII ALLAHOVE POSLANIKE
  5. VEL JEVMIL AHIRII SUDNJI DAN
  6. VE BIL KADERI HAJRIHI VE ŠERRIH1 MINELLAHi TE’ALAI
  VJERUJEM DA SE SVE DOGAĐA ALLAHOVOM VOLJOM I ODREĐENJEM

 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kv5QyGURXbU[/youtube]

 

 Lekcija 8.: Suretul-Fatiha

 

 1. Koja je prva sura u Kur’anu?
  Prva sura u Kur’anuje El-Fatiha.
 2. Kako se sura Fatiha još zove?

Majka Kur’ana, Lijek….

 1. Kako glasi El -Fatiha?
  El -Fatiha glasi

BISMILLAHI -R – RAHMANI – R – RAHIM.

 EL HAMDU LILLAHI RABBIL ‘ALEMIN.
ERRAHMANI RRAHIM.
MALIKI JEVMI DDIN.
IJJAKE NA’BUDU VE IJJAKE NESTE’IN.
IHDINE  SSIRATAL MUSTEKIM.
SIRATALLEZINE ENAMTE’ALEJHIM. GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM
VELE DDALLIN. – AMIN

Prijevod:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
Milostivog, Samilosnog,
Vladara Dana sudnjeg,
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
Uputi nas na Pravi put,
na Put onih kojima si milost Svoju darovao,
a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali! Uslišaj!!!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=lM9Oln8Us8g[/youtube]

Komentar  sure Fatiha:

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4JWuYYAPptw[/youtube]

 

Lekcija 9.: Čistoća u islamu

 1. Šta je lična higijena?
  Lična higijena je čistoća našeg tijela i odjeće. Ona nam pomaže da budemo lijepi i zdravi.
  b) Kako održavamo ličnu higijenu?
  Da bismo bili čisti moramo:
  redovito se kupati, prati ruke prije i poslije jela, redovno češ1jati kosu, prati zube nekoliko puta na dan,
  prati noge prije spavanja, oblačim samo čistu odjeću, podrezivati nokte, koristiti maramice, prati se poslije obavijanja prirodnih nuždi…
 2. Kakvu odjeću trebamo oblačiti ?

Da bismo bili čisti moramo, također, oblačiti samo čistu odjeću. Odjeću moramo čuvati od prljavština kao što su: alcohol, krv, mokraća…

 

 1. c) Kakve ljude voli uzvišeni Allah?
  One koji se redovno čiste

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=jrKwRQ8_ziQ[/youtube]

Tekst pjesmeice :

Jutrom čim zora zarudi organizam naš se budi.

Da bi organizam bio uvijek snžan, zdrav i čio,

Da ne bi bilo problema, pomaže nam higijena.

Trljam, trljam, sve se puši, perem lice, vrat i uši.

Ruke moraš uvijek prati, sapunom ih protrljati.

Naročito prije ručko, večere ili doručka.

Mora uvijek da se pazi, bolest da te ne pregazi.

Onaj ko ne père ruke, s bolestima ima muke.

 

Ko čarape ne obuje, taj će poslije da boluje.

Ko pidžamu ne obuče, prehlade će da navuče.

Garderoba nek’ je čista, nek sve od čistoće blista.

Higijenu uvijek vodi da se bolest ne izrodi.

 

Poslije jela peri zube, jeraj pastu van iz tube.

Peri noge, češljaj kosu, nemoj kopati po nous.

Nos nam služi da se diše, da diše i miriše.

I nos kopat reci pravo, nit’ je fino nit’ je zdravo.

 

Lekcija 10. : Desna strana/lijeva strana

 

 1. Kojoj strani naša vjera daje prednost?
  Islam daje prednost desnoj strani
 2. Navedi neke radaje u kojima se daje prednost desnoj strani?
  – desnom rukom jedemo,
  – oblačimo prvo desni rukav,
  – oblačimo prvo desnu nogavicu hlača,
  -obuvamo prvo desnu cipelu,
  – desnom nogom ulazimo u kuću, džamiju, školu ili mekteb..
  -desnom nogom iziazimo iz kupatiia ili toaleta
 3. Navedi neke raduje u kojima se daje prednest lijevoj strani?
  – Lijevom nogom izlazimo iz kuće, džamije, škole, mekteba.
  – Prvo svlačimo lijevi rukav i izuvamo lijevu cipelu,
  – U kupatilo ili toalet ulazimo lijevom nogom

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mS8M5m8p5fM[/youtube]

 

Lekcija 11.: Kupatilo dova

 1. Šta učimo kada ulazimo u kupatilo ili toalet?
  Ulazeći u kupatilo lijevom nogom učimo sljedeću dovu:
  ‘ALLAHUMME INNI E’UZU BIKE MINEL HUBUSI VEL HABAISI’.
  (Allahu moj, utječem se Tebi od zlobe i prljavštine)

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=LtealZzrMvs[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Jg8Noy1MWV0[/youtube]

 

 1. Šta učimo kada izlazimo iz kupatla ili toaleta?
  Izlazeći iz kupatila desnom nogom kažemo:
  ‘GUFRANEKE’ (Tvoj oprost tražim, Gospodaru moj).

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=c-MNwMS9Hj0[/youtube]

 1. c) Zašto kada ulazimo u toalet, molimo za Allahovu zaštitu?
  Tražimo Allahovu zaštitu, jer se na takvim i prljavim mjestima nalazi prokleti šejtan

 

Lekcija 12.: Ponašanje u toku jela

 1. a) Šta radimo prije i poslije jela?

Perem ruke prije i poslije jela.
b) Šta radimo poslije pranja ruku prije jedenja?
– Prije jedenja  proučimo E’uzubillu i Bismillu.
– Mi, muslimani, jedemo desnom mkom,

 1. c) Kako se ponašamo tokom jedenja?
  – jedemo sa porodicom, ako je prisutna
  – ne pričamo dok nam je hrana u ustima,
  – jedemo ispred sebe,

– ne jedemo vrelu hranu

– ne nalazimo hrani mahane

– ne pušemo u hranu

– ne mrvimo i ne razbacujemo hranu

– ne prenajedamo se

 1. d) Šta radimo nakon jedenja?
  – Poslije jedenja zahvaljujemo Allahu dž.š.riječima Elhamdu lillahi’ (Hvala Allahu). Nakon jela uklonimo suđe i ostatke hrane i opremo zube i ruke.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aXoa_QEm6HA[/youtube]

 

Lekcija 13. : Sura Nas

Kako glasi sura En-Nas?   

 Bismillahi rrahmani rrahim

KUL E’UZU BI RABBI NNAS .

MELIKI NNAS .

ILAHI NNAS .

MIN ŠERRIL VESVASIL HANNAS .

ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI NNAS .

MINEL DŽINNETI VE NNAS

Kako glasi prevod sure En-Nas?

Prevod:

Reci:”Utječem se Gospodaru ljudi,

Vladaru ljudi, Bogu ljudi, od zla šejtana koji spletkari,
koji zle misli unosi u srca ljudi – od džina i od ljudi”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cKGBU4URo2Q[/youtube]

 

Zašto treba često učiti suru En -Nas?
Suru En-Nas treba često učiti kako bi se zaštitili od šejtanskog zla.

 

Lekcija 14.: Sura Felek

Kako glasi sura El-Felek?

Bismillahi rrahmani rrahim

KUL E’UZU BIRABBIL FELEK .

MIN ŠERRI MA HALEK .

VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB .

VE MIN ŠERRIN-NEFFASATI FIL UKAD .

VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED

Prevod:

Reci:”Utječem se Gospodaru svitanja,

od zla onoga što On stvara,

i od zla sumraka kada tmine razastire.

i od zla onih koji pušu u uzlove,

i od zla zavidnika kada zavist ne krije!”

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=W04ifOBbbgk[/youtube]

 

Zašto treba često učiti suru El-Felek?
Suru El-Felek treba često učiti kako bi se zaštitili od šejtanskog zla.

 

Komentar sure Nas i Felek:

Posljednje dvije sure u Kur’anu, sure el-Felek i en-Nas, objavljene su u vezi sa jednim neobičnim ali znakovitim i višeznačnim događajem u životu posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s. Prema tradicionalnim i većini racionalnih komentara Kur’ana, prema vjerodostojnim hadiskim zbirkama i literaturi koja govori o povodima Objave (esbabu’n-nuzul), ove dvije sure objavljene su nakon što je jedan jevrej, po imenu Lebid el-E’asam, vješt u sihiru ili crnoj magiji, zajedno sa svojim kćerima, a na nagovor neprijatelja islama, opsihrio/opčarao Vjerovjesnika, s.a.v.s., jednim od najtežih vidova sihira/magije koji je neko vrijeme negativno djelovao na njegovo fizičko i psihičko zdravlje.Naime, ovaj sihirbaz uspio je nabaviti nekoliko vlasi njegove kose, preko jednog jevrejskog mladića koji se nalazio u blizini Allahova Poslanika, s.a.v.s., i na njima zavezao jedanaest čvorova, u koje su puhale njegove kćerke izgovarajući kletve. Zatim ih je omotao oko mladice muške palme i bacio u jedan dubuki bunar. Vjerovjesnik, s.a.v.s., od toga je teško obolio pa je molio Uzvišenog Allaha da mu da lijeka. U snu je čuo razgovor dvije osobe od kojih je saznao koja je bolest u pitanju i mjesto gdje je sihir spravljen. Poslije buđenja, Uzvišeni Allah mu je objavio sure el-Felek i en-Nas, koje zajedno imaju jedanaest ajeta. Nakon svakog proučenog ajeta odvezao bi se po jedan čvor i, nakon što se odriješio i posljedni jedanaesti čvor, Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., vratilo se fizičko zdravlje i duhovna snaga.Ovako ukratko glasi, sa nekim manjim ili većim varijacijima u različitim predajama, opis događaja koji je ”izazvao” objavljivanje posljednje dvije kur’anske sure, koje se zajedničkim imenom nazivaju el-Mu’avvizetani (”Dvije sure zaštitnice”). Dakle, posebnost ovih dvaju sura prvenstveno počiva u njihovoj velikoj duhovnoj moći da čovjeka zaštite od najvećih zala spravljenih od ljudskih ili džinskih ruku. Istovremeno, one podučavaju koja su to najveća ljudska i džinska zla, kako i, što je veoma važno, od koga tražiti zaštitu od njihova pogubnog i razarujećeg duhovno-tjelesnog utjecaja. S obzirom da živimo u ”krizno” vrijeme u kojem na površinu isplivavaju mnogolika ljudska i džinska zla, ali i, posljedično tome, razni dušebrižnici zvani duhovni iscjelitelji, vidovnjaci, taratolozi i sl., kao svojevrsni ”ribari ljudskih duša” koji zavode ljude i žene pružajući im lažnu nadu i utjehu, smatramo važnim podsjetiti na ove posljednje dvije kur’anske sure, neka važna značenja koja one sadrže i istaći istinsku zaštitu koju nesumnjivo osiguravaju.

 

Lekcija 15.: Sura Ihlas

Kako glasi sura El-Ihlas?

BISMILLAHI -R-RAHMANI-R-RAHIM.
KUL HUVALLAHU EHAD
ALLAHU-S-SAMED
LEM JELID VE LEM JULED
VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.

 

Kako glasi prevod sure El-Ihlas?
Prevod sure El-Ihlas glasi:
U ime allaha milostivog samilosnog! (Bismilla)

Reci Allah ja jedan.

Allah je utočište svakom.

Nije rodio i rođen nije.

I niko Mu ravan nije.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NaQqPwLjgDg[/youtube]

 

Koliko je vrijedna sura Ihlas?

Sura ihlas je vrijedna kao trećina Kur’ana.

Koja je najbolja definicija Allaha?

Najbolja definicija Allaha leži u suri Ihlas. (prijevod)

Šta se treba proučiti prije spvanja?

Prije spvanja se treba proučiti sura Ihlas, Felek i Nas po tri puta.

Komentar sure Ihlas:

Ova jednostavna i kratka kur’anska rečenica provlači se kroz cijeli Kur’an i ona je osnovni moto našeg vjerovanja: – Nema Boga osim Allaha, Koji nema druga, Koji rodio nije – sina nema, Koji rođen nije i Kome niko ravan nije. Tevhid ili potvrda jedinstva Božijeg, Allaha Koji je Jedan i Jedini, najbolje se opisuje kroz četiri kratka ajeta sure El-Ihlas, kur’anskog poglavlja kojeg je vrlo lahko naučiti napamet. I doista, tu kratku suru je najlakše naučiti i teško će se naći neko ko ne zna makar suru Ihlas. A za tu suru komentatori Kur’ana su kazali da ona tumači samu sebe. Naime, sam redoslijed ove sure nudi nekoliko pitanja  i odgovora u smislu:

– Ko je On (Huve)? On je Allah,

– A ko je Allah? Allah je Ehad (Jedan),

– A ko je Ehad? Ehad je Samed (Utočište svakom),

– A ko je Samed? Samed je Onaj koji nije rodio i rođen nije,

– A ko je Onaj koji nije rodio i rođen nije? To je Onaj kome niko ravan nije.

Navedeni ajeti sure Ihlas opisuju Allaha dž.š., negiraju i odbacuju politeizam-vjerovanje u više bogova, jasno podcrtavaju da Bog nema sina i da nije rođen i da niko i ništa se ne može usporediti s Njim. Ova sura je objavljena kao odgovor na pitanje koje su Poslaniku, a.s., postavili mušrici, jevreji i kršćani, a koje je glasilo: – O Muhammede, kazuj nam rodoslovlje tvoga Gospodara!

Katade, Dahhak i Mukatil o povodu objave sure Ihlas vele sljedeće: ”Grupa jevreja došla je Poslaniku, a.s., i rekla mu: – Opiši nam tvog Gospodara, jer je On Svoj opis objavio u Tevratu! Reci nam od čega je stvoren, kojoj vrsti pripada, je li stvoren od zlata, bakra ili srebra, da li jede i pije, od koga je naslijedio ovaj svijet i ko će ga od Njega naslijediti? Tada je Uzvišeni Allah objavio suru Kul huvallahu ehad.

U drugoj predaji koja se prenosi od Ibn-Abbasa, r.a., se navodi da je (kršćanska) delegacija iz Nedžrana u kojoj je bilo sedam svećenika došla Poslaniku, a.s., i rekla mu: ”O Muhammede, opiši nam svog Gospodara i od čega je On stvoren?” Muhammed, a.s., je odgovorio: ”Moj Gospodar nije stvoren ni od čega! On je jedinstven i iznad svega!” Tada je Allah objavio suru Kul huvallah.

U trećoj predaji koju prenosi Abdullah ibn Mes’ud se navodi da su kurejšije rekle Poslaniku: – Kazuj nam o rodoslovlju tvoga Gospodara!, pa je objavljena sura Ihlas.

Navedene predaje koje govore o povodima objave sure Ihlas kao odgovor kurejšijama, navode na zaključak da je sura Ihlas objavljena u Mekki, dok predaje koje govore da je sura Ihlas objavljena kao odgovor jevrejima i kršćanima, ukazuje na to da je ona objavljena u Medini. Komentatori Kur’ana su dali više odgovora na pitanje gdje je objavljena sura Ihlas, a od tih odgovora četiri mišljenja se izdvajaju a ona glase: sura Ihlas je objavljena; u Mekki, u Medini, na putu iz Mekke u Medinu, i četvrto mišljenje je da je ona objavljena i u Mekki i u Medini. Prema ovom mišljenju, sura Ihlas je objavljena dva puta: prvi put u Mekki, drugi put u Medini. Učenjaci tefsirske znanosti navode da nije ništa neobično u tome što je neki ajet ili sura objavljena dva puta. To je učinjeno iz počasti prema onome što se u tom ajetu ili suri spominje. Tako se navodi da je i Fatiha objavljena dva puta, da su sure El-Isra’ i Hud mekkanske, ali da njihovi povodi objave ukazuju na to da su one objavljene u Medini. Tako isto i povodi objave sure Ihlas ukazuju da je ona objavljena dva puta, i u Mekki i u Medini, kao odgovor kurejšijama, jevrejima i kršćanima.

Iz navedenog se uočava vrijednost ove kratke kur’anske sure, sure Ihlas. O toj suri i Poslanik, a.s., je kazao mnogo hadisa. Jedan od najčešće citiranih hadisa jeste onaj u kojem se govori da je sura Ihlas jednaka trećini Kur’ana. Taj hadis se navodi u gotovo svim vjerodostojnim zbirkama hadisa tako da je neupitna njegova vjerodostojnost. Za hadis da je sura Ihlas vrijedna trećine Kur’ana Šejhul-islam Ibn Tejmijje je rekao da je to jedan od najpoznatijih i najautentičnijih hadisa. Zbog čega je sura Ihlas od strane Poslanika vrednovana kao trećina Kur’ana mufessiri su kazali sljedeće: – Kur’an u sebi sadrži tri tematska plana: kasas – ajeti i kazivanja o prošlim narodima, ahkam – ajeti o propisima, i tevhid – vjerovanje u Jednog Boga. Sura Ihlas cijelim svojim sadržajem se bavi tevhidom, pa je zbog toga označena kao trećina Kur’ana; drugi smatraju da je vrijednost sure Ihlas jednaka trećini Kur’ana zbog toga što ona sadrži ime Es-Samed – (Allah) Utočište svakom, jer se ovo ime ne spominje ni u jednoj drugoj suri; neki učenjaci smatraju da onaj ko prouči suru Ihlas imat će nagradu kao da je proučio trećinu Kur’ana.

Ashabi Božijeg Poslanika su često učili suru Ihlas iz čega se može zaključiti da ona ima veliku vrijednost i da je njeno učenje izuzetno dobro djelo. Navodi se predaja od Ebu Seida da je neki čovjek čuo od drugoga kako uči suru Kul huvallah, i ponavlja je. Kada je svanulo otišao je Poslaniku, a.s., i misleći da to nije nešto tako važno, spomenuo mu taj slučaj, pa mu je Poslanik, a.s., rekao: – Tako mi Onoga u Čijoj je Ruci moja duša, ona je ravna trećini Kur’ana. U drugom slučaju se govori kako je jedan ensarija imamio ljudima u mesdžidu Kuba’, pa bi na svakom namazu kada bi htio proučiti jednu suru, prvo bi proučio Kul huvallah, pa onda tu suru. Kada su to ispričali Poslaniku, on je upitao tog ensarija zbog čega to tako radi. Ovaj je odgovorio da voli tu suru. Poslanik je kazao:  – Tvoja ljubav prema njoj uvest će te u Džennet. Također, navodi se predaja u kojoj se prenosi od Enesa ibn Malika sljedeće njegove riječi: ”Bili smo s Poslanikom na Tebuku, pa je Sunce obasjalo kao nikad do tada. Onda je melek Džibril došao Poslaniku i on ga je upitao: – Džibrile, zašto je Sunce ovoliko obasjalo kao nikada do sada?Džibril je odgovorio: – U Medini je umro Muavija ibn Muavija el-Lejsi, pa je Allah poslao 70 000 meleka da mu klanjaju dženazu. – A čime je to on zaslužio?, upita Poslanik. – On je mnogo učio Kul huvallah, noću i danju, hodajući, sjedeći i stojeći!, odgovori Džibril.”

Predaje navode da je Poslanik, a.s., svaku noć kada bi išao u postelju uvijek bi proučio Kul huvallah i dvije Kul euze, Felek i Nas, i to bi ponovio tri puta. Iz navedenog se uočava da je sunnet prije spavanja po tri puta proučiti sure Ihlas, Felek i Nas, te onaj ko tako radi slijedi sunnet Pejgamberov. Također, suru Ihlas – Kul huvallah je lijepo učiti u svakoj prilici. Pored imena El-Ihlas, koje u prijevodu znači Iskrenost, ova sura ima još nekoliko imena kojima se naziva: suretul-muneffire – sura tjerateljica, jer šejtan bježi kada se ona uči; suretul-muhdar – sura prisustva, jer meleki prisustvuju njenom učenju i slušaju; suretun-nedžat – sura spasiteljica, jer na ovom svijetu spašava od kufra-nevjerništva a na drugom od vatre džehennemske; suretun-nur – sura svjetla, jer ona osvjetljava ljudsko srce. Poslanik, a.s., je u jednom hadisu kazao: ”Sve ima svoje svjetlo, a svjetlo Kur’ana je Kul huvallahu ehad.”

Iz svega kazanog lahko je zaključiti da sura Ihlas ima veliku vrijednost i da za njeno učenje, onome ko je uči, slijedi veliki sevap.

 

Lekcija 16.: Sura Leheb

Kako glasi sura El-Leheb?

Bismillahi rrahmani rrahim

TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB.

MA AGNA ANHU MALUHU VE MA KESEB.

SEJASLA NAREN ZATE LEHEB. 

VEMREETUHU HAMMALETEL HATAB.

FI DŽIDIHA HABLUN MIN MESED.

Prevod:

Neka propadne  Ebu Leheb – i propao je.

Neće mu biti od koristiti blago njegovo a ni ono što je stekao.
Uči će on sigurno u vatru rasplamsalu,

I žena njegova, koja spletkari

O vratu njenom biće uže od ličine usukane.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6pfWtRXOExg[/youtube]

 

Na koga se odnosi sura Leheb?

Sura Leheb se odnosi na Ebu Lheba.

Ko je bio Ebu Leheb?

Ebu Leheb, tj. Abdul-Uza ibn Abdu-l-Muttalib, on je bio amidža Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali i pored toga bio je jedan od najžešćih neprijatelja Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i od onih koji su ga najviše utjerivali u laž. Toliko je ispoljavao svoju mržnju prema Poslaniku da je bacao izmet pred vrata njegove kuće dok je stanovao blizu njega. Kada je Resulullah našao izmet pred svojim vratima rekao je: ”Kakav je ovo komšiluk o, sinovi Abdu-l-Muttaliba!!” Jednog dana Hamza je naišao pored poslanikove kuće i zatekao Ebu Leheba kako baca izmet ispred njegovih vrata. Hamza, r.a., se naljutio i uzeo izmet i bacio ga na glavu Ebu Leheba.

– Također, jedan od poslanikovih neprijatelja bila je i Ebu Lehebova žena, čije ime je bilo, Ummu Džemila El-‘Avra’. Allah, subhanehu ve te’ala, u Svojoj knjizi je nazvao Hammaletul-hatabi / žena koja spletke pravi, i to u suri El-Mesed u kojoj je Allah, subhanehu ve te’ala, obavijestio o propasti Ebu Leheba i njegove žene na dunjaluku i vječnom boravištu u vatri, na ahiretu. Kada je čula Ebu Lehebova žena da je spomenuta u Kur’anu došla je do Ka’be tražeči Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, noseći u ruci kamen koji je bio veličine njene šake. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je sjedio u društvu Ebu Bekra, r.a., pored Ka’be. Pošto je stigla do njih, u tom trenutku, Allah, subhanehu ve te’ala, joj je oduzeo vid, tako da nije mogla vidjeti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, vidjela je samo Ebu Bekra, r.a.. Upitala je Ebu Bekra: ”Ebu Bekre gdje je tvoj prijatelj?” Nakon što je otišla Ebu Bekr reče: “Allahov Poslaniče, ona tebe nije primjetila.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Allah joj oduze vid sa mene.”

Nakon svih tih spletkarenja i utjerivanja u laž Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od strane Ebu Leheba, Allah, subhanehu ve te’ala, iskuša Ebu Leheba bolešću na dan bitke na Bedru. Nakon teške bolesti Ebu Leheb je umro sa velikim patnjama, tako da nisu bili u mogućnosti da operu njegovo tijelo zbog smrada koji je izlazio iz njega, nego su morali da se udalje od tijela i pospu vodu po njemu.

 

Lekcija 17.: Et-Tehijjatu

 1. a) Kada učimo Et tehijjatu i šta time iskazujemo?
  Et-tehijjatu učimo na sjedenju, u namazu. Time iskazujemo naše poštivanje Uzvišenog Allaha dž.š.i potvrdujemo naše vjerovanje.
  b) Kako glasi et-tehijjatu?
  Et-tehijjatu glasi:
  ET-TEHIJJATU LILLAHI VE-S-SALAVATU VETTAJJIBATU,
  ES SELAMU ‘ALEJKE EJIUHE N-NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU,

ESSELAMU ‘ALEJNA VE ALA ‘IBADILLAHI S-SALIHIN
EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH,
VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=latoGywUOwk[/youtube]

Kako je nastalo Et-Tehijjatu i salavati?

U noći Isra i Mi’radža kad je Allahov Poslanik Muhammed, a.s., stigao do Arš-i rahmāna izgovorio je ove riječi: ET-TEHIJJATU LILLAHI VE-S-SALAVATU VETTAJJIBATU – Allahova je vlast, i moć, i život, i blagoslov, i lijepa riječ.

Uzvišeni Allah je Alejhisselamu odgovorio: ES SELAMU ‘ALEJKE EJIUHE N-NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU – Neka je mir i spas na tebe, o vjerovjesniče, i neka te prati Allahova milost i blagoslov.

Svjestan gdje se nalazi, Allahov Poslanik Muhammed, a.s., nije zaboravio svoj ummet, nije zaboravio ljude i zato je dodao: ESSELAMU ‘ALEJNA VE ALA ‘IBADILLAHI S-SALIHIN  EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH – I neka je mir i spas na sve nas i na sve dobre ljude, koji su Allahu pokorni.

Kada su sve to čuli, meleki su svi uglas proučili: EŠHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH, VE EŠHEDU ENNE MUHAMMEDEN ‘ABDUHU VE RESULUHU.  ALLAHIJMME SALLI ‘ALA MUHAMMED1N VE ‘ALA ALl MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA ALl IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.

ALLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMED1N VE ALA ALl MUHAMMED, KEMA BAREKTE ‘ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.

– Svjedočim da je samo jedan Bog i da je Muhammed Božiji rob i Poslanik. Bože, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i njegovu porodicu! Bože, obdari Muhammeda i njegovu porodicu kao što si obdario Ibrahima i njegovu porodicu uvijek i na svakom mjestu, na svim svjetovima, Ti, Bože, koji si Hvaljen i Slavljen!

 

Lekcija 18.: Salavati

 1. a) Kada učimo Salavate i šta time iskazujemo?
  – Na sjedenju u namazu, poslije Et-tehijjatu, učimo salavate.
  – Salavatima iskazujemo našu ljubav prema poslaniku Muhammedu a.s. i njegovoj porodici.
  b) Kako glase Salavati?

Salavati glasi:
ALLAHIJMME SALLI ‘ALA MUHAMMED1N VE ‘ALA ALl MUHAMMED, KEMA SALLEJTE ‘ALA IBRAHIME VE ‘ALA ALl IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.


ALLAHUMME BARIK ‘ALA MUHAMMED1N VE ALA ALl MUHAMMED, KEMA BAREKTE ‘ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIM, INNEKE HAMIDUN MEDŽID.

https://www.youtube.com/watch?v=8JY77VH4EzU

 1. c) Šta trebamo reći nakon što spomenemo jednog od božijih poslanika?
  Nakon što spomenemo ime jednog od božijih poslanika trebamo reói: ‘alejhi-s-selam, što znači Neka je na njega Allahov mir i spas “

 

Lekcija 19.: Dova sa predajom selama

 1. a) Kada učimo dovu i šta ona predstavlja?
  Dovu učimo na sjedenju u namazu, poslije et-tehijjatu i salavata.
  Dova je naša molba Svemočnom Allahu, dž.š.
 2. b) Kako glasi dova?

Dova glasi:

ALLAHUMME RABBENA ATINA FI-D-DUNJA HASENETEN
VE FIL AHIRETI HASENETEN VE KINA ‘AZABE-N-NAR.
RABBENAGFIR LI VE LI VALIDEJJE VE LIL MU’MININE
JEVME JEKUMUL HISAB.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_kN3Enx3jQM[/youtube]

 

Lekcija 20.: Abdest

Šta je abdest?

Abdest je posebno vjersko pranje radi obavijanja namaza, učenja Kur’ana i drugih pobožnih djela.
-Kako započinjemo uzimanje abdesta?
Uzimanje abdesta započinjemo E’azubillom i Bismilom.

 -Kako uzimamo abdest?
Abdest uzimamo ovako:
1.Operemo ruke do iznad šaka tri puta,
2. isperemo usta i grlo tri puta,
3. isperemo nos tri puta,
4. umijemo lice tri puta,
5. operemo desnu i lijevu ruku do izuad lakta tri puta,
6. potaremo mokrom rukom najmauje četvrtinu glave – mesh,
7. operemo uši iznutra i spolja,
8. vrat potaremo jedanput vanjskom stranom prstiju,
9. operemo desnu i lijevu nogu do iznad članaka.

-Šta je lijepo proučiti nakon uzimanja abdesta?
– Nakon uzimanja abdesta lijepo je proučiti Kelime-i-šehadet

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JiKbYg79d2s[/youtube]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QjHtxJ1bmLg[/youtube]

 

Lekcija 21.: Sabah-namaz

 1. Kada se klanja sabah namaz i koliko ima rekata?
  Sabah namaz je jutarnji namaz a klanja se u zoru, prije izlaska sunca ima dva rekata sunneta i dva farza (ukupno četiri).
  b) Kako se zanijeti sunnet a kako farz?
  Sabahski sunnet se zanijeti:
  NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE
  SUNNETIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.

  Sabahski farz se zanijeti:
  NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TE’ALA SALATE
  FARBIL FEDŽRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI – ALLAHU EKBER.
  c) Kako se klanjaju sabahski sunnet i farz?
  Sabahski suunet i farz se klanjaju potpuno isto.
  Nakon što uzmemo abdest, lijepo se obučemo, okrenemo se prema kibli i zanijetimo namaz..
  Na prvom rekatu učimo: Subhaneke, E ‘uzubillu, Bismillu, Fatihu i jednu suru
  Nakon učenja na stajanju činimo ruku’ i dvije sedžde a zatim se dižemo na drugi rekat,
  Na drugom rekatu učimo: BisrniIlu, Fatihu i jednu suru.
  Nakon učenj a na stajanju činimo ruku i dvije sedžde a zatim sjednemo i proučimo: Et-Tehijjatu, Salavate dovu i predamo selam.
  d) Šta se to uči na ruku’u, šta prilikom dizanja sa ruku’a a šta na sedždi?
  Na ruku’u se kaže tri puta: SUBHANE RABBIJEL AZIM
  Na dizanju sa ruku’a: SEMI’ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD
  Na sedždi se kaže tri puta: SUBRANE RABBIJEL E’ALA

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EtzG0nlQOQU[/youtube]

 

Lekcija 22.: Nova hidžretska godina

 1. a) Kada nastupa nova muslimauska godina?
  – Muslimanska nova godina (ili hidžretska godina) nastupa prvog dana mjeseca Muharrema.
  b) Šta je to hidžra?
  – Hidžra je iseljenje muslimana iz Mekke u Medinu,

– Hidžra se dogodila 622. godine.
Imaju li muslimani svoj kalendar?
Da, muslimani imaju hidaretski kalendar

Kako muslimani provode taj dan?
– Muslimani taj dan organiziraju razne svečanosti u kojima  se u veselju sjećaju hidžre.
– Pravi muslimani kada se vesele ne čine nikakve grijehe, nego se i u veselju, na razne načine
zahvaljuju Bogu dž.š.donose salavate na Božijeg poslanika, Mahammeda, a.s.

-Muslimani koji su se iselili iz Mekke u Medinu zovu se Muhadžiri
-Muslimani Medine, koji su ugostili i prihvatili Muhadžire, zovu se Ensarije

 

Lekcija 23.: Mevlud

 1. a) Šta je mevlud?
  – Mevlud je dan u kome se obilježava rođenje Muhammeda, a.s.
  b) Kada i gdje je rođen Muhammed, a.s.?
  – Muhammed, a.s. je rođen 12.rebiul evvela 570.godine u Mekki, u Arabiji.
  c) Kako su mu se zvali roditeji?
  – Otac mu se zvao Abdullah a majka Amina.
 2. d) Kako mi obilježavamo mevlud dan rođenja Muhammeda, a.s.?
  – Na taj dan u mnogim džamijama se priređuju programi u kojima se uče mevludi i donose se salavati na Muhammeda a.s.

 

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a7pxGakEsVo[/youtube]

 

Lekcija 24.: Ramazanski bajram

Kada nastupa ramazanski bajram i koliko traje?
– Ramazanski bajram nastupa nakon mjeseca ramazana.

-Šta radimo tokom nijeseca ramazana?
U toku mjeseca ramazana postimo od zore do zalaska sunca.
-Kada prođe ramazan, kako provodimo bajram?
U danima ramazanskog bajrama se radujemo što smo ispostili ramazan, obilazimo rodbmu, komšije i prijateije. Na bajram primamo i dajemo poklone.
Tokom bajrama naše kuće i avlije su posebno čiste, nosimo najljepu odjeću i jedemo naša tradicionalna jela,
Kako čestitamo bajram?
Bajram čestitamo rijčima: ‘Bajram šerif mubarek olsun, a odgovara se rijčima: ‘Allah razi olsun’

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xqyCDt1pzPk[/youtube]

 

Lekcija 25.: Kurban bajram

 1. a) Kada nastupa kurbanski bajram?
  – Kurban bajram nastupa 10. zul hidždžeta i ukupno traje četiri dana
  b) Kako se drugačije zove ovaj bajram?
  – Ovaj bajram se naziva i hadžijski bajram. Kurbanski se zove zbog kurbana, koji se kolju tokom bajramskih dana, a hadžijski zbog obavljanja hadždža u tim danima.
  c) Kako provodimo kurbanski ili hadžijski bajram?
  U danima kurbanskog bajrama se radujemo što žrtvujemo / koljemo kurbane i što imućni muslimani obavljaju hadždž.
  – Na bajram primamo i dajemo poklone.
  – Posebnu radost djeci pričinjava dijeljenje kurbana.
  – Tokom bajrama naše kuće i avlije su posebno čiste, nosimo najljepu odjeću i jedemo naša
  tradicionalna jela.
  – Bajram čestitamo riječima:’Bajram šerif mubarek olsun’, a odgovara se riječima: ‘Allah razi
  olsun’.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=YqmYmm7_AC0[/youtube]