Učenje sufare

Pred vama se nalazi sufara za edukaciju i učenje arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije koje na savremen način pružaju mogućnost učenja i savladavanja arapskog pisma, te njegovo učenje čine interesantnim i zanimljivim. Lekcije koje se nalaze na našoj stranici sadrže objašnjenja i vizuelne efekte tako da izgovor svakog harfa ili riječi u lekciji možete čuti.
Nadamo se da će vam naš trud i rad biti od koristi i molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da nam pomogne u tome.

ELIF

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fGoqAhjD36M&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

DAL

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YCXa4KSHZoY&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

ZAL

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vOapMdxNjic&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

SUKUN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qsUApV1qXXQ&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

RA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JozQv4K4vcc&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

ZA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QThkAN85xEY&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

WAW

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mDAjieS3i0U&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

TENWIN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2uRaTqbuSSQ&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

BA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=W9Xl3lR3e6c&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

TA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nFYAD3KLbJM&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

SA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Fjx9Xxc0Uo&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

TEŠDID

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z41XA36_Tws&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

NUN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lSf0W6EJ1x0&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

YA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=itY7hwKCtlw&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

LAM

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SA0TUQVvwwU&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

DUGI VOKALI – A-I-U

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=POWtOec8_B0&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

FA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qt0llCyH9-Y&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

QAF

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tBab-DbEy5k&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

MIM

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TneY6eIeg-Q&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

HEMZE

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rZ6BsZUg5Go&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

KAF

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2K1Bc4aseyQ&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

HA

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6nFiLTshErA&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

HA (oštro)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q6nPj1zhaYA&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

HA (hrapavo)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0i22c4xfIS0&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

DŽIM

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=011vqtYvV-I&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

SIN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1DqQrfprGac&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

ŠIN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIUSm2L4lHc&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

SAD

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Es8Wx-R8I8I&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

DAD

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=s5fzMdgzWTQ&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

TA (krupno)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-4cY1VFrv2U&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

ZA (krupno)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-hOPr_kbpDQ&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

AYN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HbJxLd-9NDE&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]

GAYN

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6tcfxTN3UAM&list=PL7698DF85620C9F93[/youtube]